Εκδρομές

Οι ημερήσιες και πολυήμερες εκδρομές του σχολείου μας αποτελούν σημαντικό κομμάτι της σχολικής μας ζωής, στο οποίο δίνουμε ιδιαίτερη αξία. Γι' αυτό επιδιώκουμε να σχεδιάζουμε και να οργανώνουμε εκδρομές που συνδυάζουν την εκπαιδευτική και παιδαγωγική διάσταση, χωρίς όμως να παραμελούμε και τη διάσταση της ψυχαγωγίας και της διασκέδασης που συντελούν στη μείωση του άγχους των μαθητών και στην ανάπτυξη των διαπροσωπικών σχέσεων. Απώτερος στόχος μας είναι η συμμετοχή μας σε ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγής μαθητών και η οργάνωση πολυήμερης εκδρομής στο εξωτερικό.

Αξιολόγηση Προσφορών και Συμφωνητικό για την Εκδρομή της Γ Τάξης στη Θεσσαλονίκη

Μπορείτε να βρείτε το πρακτικό αξιολόγησης εδώ.

Οι προσφορές των ταξιδιωτικών γραφείων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον βρίσκονται εδώ, εδώ και εδώ.

Το συμφωνητικό που υπογράφτηκε βρίσκεται εδώ.

.