Εξέταση Αρχαίων στις Πανελλαδικές

Δείτε εδώ τις νέες οδηγίες για τον τρόπο εξέτασης των Αρχαίων στις Πανελλαδικές.

Δημιουργία κωδικού για το Μηχανογραφικό Δελτίο 2018

ΟΔΗΓΙΕΣ Υποβολής Ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου για τους υποψηφίους 2018

- Από τις 22 Ιουνίου 2018 και μέχρι το τέλος της διαδικασίας υποβολής μηχανογραφικού δελτίου, οι υποψήφιοι για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μπορούν να προσέρχονται στα Λύκεια και να δημιουργούν κωδικό ασφαλείας, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την είσοδό τους στο σύστημα. Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος ξεχάσει τον κωδικό ασφαλείας του, θα μπορεί με την ίδια διαδικασία να ξαναδημιουργήσει νέο κωδικό ασφαλείας.

- Εισέρχεσθε στην ιστοσελίδα https://exams.it.minedu.gov.gr/ και με το πάτημα του κουμπιού ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ εισάγουμε τον κωδικό εξετάσεων (από το καρτελάκι) και τον μυστικό κωδικό που δημιουργήσατε στο Λύκειο

- Επίσης, από τις 22 Ιουνίου 2018 οι υποψήφιοι θα μπορούν να αποθηκεύουν ηλεκτρονικά προσωρινό μηχανογραφικό δελτίο.

- Μετά την έκδοση των γραπτών βαθμολογιών, οι υποψήφιοι θα μπορούν να οριστικοποιούν ηλεκτρονικά το μηχανογραφικό τους δελτίο, αποκτώντας μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου, σε ημερομηνίες που θα γνωστοποιηθούν με σχετική ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων.

30/5/2018: Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για την Πυροσβεστική 2018-19

Η πλήρης προκήρυξη για την Πυροσβεστική 2018  ΕΔΩ

 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος θα γίνεται από την Δευτέρα 18-06-2018 έως και την Δευτέρα 25-06-2018.
Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης οι υποψήφιοι μεταβαίνουν αυτοπροσώπως από την Τρίτη 19-06-2018 έως και την Τρίτη 26-06-2018 και από ώρα 08:00 έως 16:00 στις έδρες των Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομών (ΔΙ.Π.Υ.Ν.) στην Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών για τις λοιπές διαδικασίες που προβλέπονται στην προκήρυξη.