ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΧ.ΕΤΟΣ 2018-19

ΤΜΗΜΑ                      ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                                                                       ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Α1                                  Αθλητισμός                                                                                               Ε. Χασουράκης

Α2                                 Τεχνική διπλώματος  χαρτιού(origomi)                                                      Γ. Σαραντόπουλος

Α3                             α)   Εισαγωγή στο Arduino                                                                              Ν.    Kουράκης

                                 β)   Επιλογή από περιοδικό πίνακα χημικών                                                  Ν     Κουράκης  

                                      στοιχείων & μελέτη τους 

                                 γ)   Ιστορία  & έργο του  Φυσικού Nikola Tesla                                              Ν.   Κουράκης 

ΒΘεωρ.                           Αναζητώντας τα ίχνη του Λίντζ                                                                Μ.   Μαράκη

ΒΘ1                                 Python                                                                                                    Γ.   Σαραντόπουλος

ΒΘ2                                 Graffiti & Δημόσιος χώρος                                                                        Ε.  Σούστα

ΒΘ3                                Ισστορία της Τέχνης & του Πολιτισμού            Σκυλουράκη