Εκδηλώσεις

Πέρα από τις καθιερωμένες εθνικές γιορτές στο Σχολείο μας γίνονται πολλές εκδηλώσεις που οργανώνονται από μαθητές σε συνεργασία με τους καθηγητές τους. Οι εκδηλώσεις αυτές στοχεύουν στο άνοιγμα του σχολείου στην τοπική κοινωνία, στην ενεργοποίηση των πολιτιστικών και κοινωνικών ενδιαφερόντων των μαθητών, στην ανάδειξη των δημιουργικών ικανοτήτων τους  και στην καλλιέργεια των διαπροσωπικών σχέσεων στο χώρο της σχολικής κοινότητας.
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων αυτών καλούνται πνευματικοί άνθρωποι, καλλιτέχνες και επιστήμονες, καθώς και προσωπικότητες από τον ευρύτερο κοινωνικό χώρο.

Ήδη σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο  Βιβλίου διοργανώσαμε εκδήλωση για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση του Μ. Καραγάτση. Εκδηλώσεις επίσης πραγματοποιούνται για τους γονείς σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων με αντικείμενο  παιδαγωγικά ζητήματα και ζητήματα σχέσεων γονέων και παιδιών αλλά και από το γραφείο Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού  με στόχο την ενημέρωση των γονέων και των μαθητών για τη σωστή επιλογή του επαγγέλματος.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ.ΕΤΟΣ 2018-19

    Î£Ï‡ÎµÏ„ική εικόνα                                                                                             

 Την Παρασκευή  8 Μαρτίου 2019, την τελευταία ώρα, η κ.Κατσικανδαράκη Αικατερίνη  και η κ. Κουλιζάκη Μαρία, επαγγελματίες  υγείας της 1ης & 2ης Τ.ΟΜ.Υ  Χανίων, ενημέρωσαν τους  μαθητές και μαθήτριες της  Α τάξης   του Λυκείου  μας για τις αρνητικές συνέπειες  του αλκοόλ, στο πλαίσιο της Ανάπτυξης-Υλοποίησης από το Υπουργείο Υγείας δράσεων και παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του μαθητικού πληθυσμού στην Αγωγή Υγείας σε Εθνικό επίπεδο, για το σχ.'ετος 2018-19.

     

Σχετική εικόνα