Εκδρομές

Οι ημερήσιες και πολυήμερες εκδρομές του σχολείου μας αποτελούν σημαντικό κομμάτι της σχολικής μας ζωής, στο οποίο δίνουμε ιδιαίτερη αξία. Γι' αυτό επιδιώκουμε να σχεδιάζουμε και να οργανώνουμε εκδρομές που συνδυάζουν την εκπαιδευτική και παιδαγωγική διάσταση, χωρίς όμως να παραμελούμε και τη διάσταση της ψυχαγωγίας και της διασκέδασης που συντελούν στη μείωση του άγχους των μαθητών και στην ανάπτυξη των διαπροσωπικών σχέσεων. Απώτερος στόχος μας είναι η συμμετοχή μας σε ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγής μαθητών και η οργάνωση πολυήμερης εκδρομής στο εξωτερικό.

Αξιολόγηση προσφορών ταξιδιωτικών γραφείων για μετάβαση στη Γερμανία

Η αρμόδια επιτροπή, αφού άνοιξε και εξέτασε τις  προσφορές, οι οποίες κατατέθηκαν στο σχολείο, αποφάσισε και επέλεξε για την προμήθεια των εισητηρίων για τη Γερμανία το ταξιδιωτικό γραφείο Papageorge Travel.  H τιμή ορίζεται στα 293 ευρώ ανά άτομο και περιλαμβάνει το πακέτο ταξιδιωτικής ασφάλισης κάλυψη ιατρ/φαρμ έως 150.000.

εδώ το πρακτικό αξιολόγησης προσφορών και οι προσφορές των ταξιδιωτικών γραφείων