ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ROLE MODELS

Το σχολείο μας βραβεύθηκε για τη συμμετοχή του στο πιλοτικό πρόγραμμα ''Role Models''.

Eνημερωθείτε σχτεικά  εδώ