ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ROLE MODELS (ΘΕΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ)

 

Το Λύκειο μας  συμμετέχει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο πιλοτικό πρόγραμμα << ROLE MODELS>>που υλοποιεί το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών με χρηματοδότηση του ευρωπαϊκού προγράμματοςErasmus+.Σκοπός του προγράμματος είναι η κατανόηση της σημασίας του σχολείου από τους μαθητές, η κατανόηση της σχέσης τους με τη μάθηση, τους εκπαιδευτικούς και τους συμμαθητές τους ,η ενίσχυση της ανθεκτικότητας τους και ο αναστοχασμός των ενδεχόμενων δυσκολιών που αντιμετωπίζουν. Κατανόησαν επίσης την αξία των προτύπων, ποια άτομα θεωρούνται πρότυπα, πώς αντιμετώπισαν τις δυσκολίες και τελικά πέτυχαν τους στόχους τους, <<σπάζοντας >>τα όρια των προσδοκιών για αυτούς. Τέλος αναζήτησαν ως πρότυπα άτομα- αποφοίτους του σχολείου που διαπρέπουν στον κοινωνικό στίβο, καθώς και άτομα από την τοπική κοινωνία που παρά τα προβλήματα που αντιμετώπισαν στην παιδική και εφηβική ηλικία μπόρεσαν να ενταχθούν στην κοινωνία ως χρήσιμα μέλη της ,βιώνοντας μια πετυχημένη επαγγελματική και κοινωνική πορεία.

Στο πλαίσιο του προγράμματος οι μαθητές του τμήματος Αι θα μεταφέρουν την εμπειρία τους από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα στην ημερίδα –τελική εκδήλωση διάδοσης των αποτελεσμάτων ,που θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Κρήτης στο Ηράκλειο στις 8-05-2019 ,ενώ η καθηγήτρια Λαμπρινάκη Νεκταρία θα μεταφέρει επίσης την εμπειρία της ως εκπαιδευτικός από τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα.