ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ROLE MODELS - ΘΕΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

16-5-2019

Image result for ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ROLE  MODELS - ΘΕΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ   φωτογραφιες

 

Την Τετάρτη  8 Μαϊου   το ΓΕΛ  μας  συμμετείχε στην ημερίδα διάδοσης των αποτελεσμάτων του πιλοτικού  προγράμματος του ΙΚΥ ROLE - MODELS-ΘΕΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ.

Tο πρόγραμμα  υλοποιήθηκε τη διετία 2017-18 & 2018-2019 στο σχολείο μας & στόχος του  είναι  η διεύρυνση της πολλαπλής  λειτουργίας των θετικών προτύπων στην ομαλή  σχολική ζωή και στην  πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης  του σχολείου.

Η επαφή  των μαθητών με ζωντανά πρότυπα που αντιμετωπίζουν τεράστιες δυσκολίες αλλά  βρήκαν καταφύγιο στο σχολείο και σε εμπνευσμένους  δασκάλους υπήρξε ένα πολύτιμο μάθημα ζωής  για τα παιδιά.