ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ROLE MODELS

19-6-2019

Στα πλαίσια του προγράμματος ROLE MODELS στο οποίο συμμετείχε το σχολείο μας,το Γενικό Λύκειο
Σούδας,προσκλήθηκε να συμμετάσχει σε διεθνική διημερίδα συνεργασίας στο Ναύπλιο στις 9-12 Ιουνίου
2019 με τίτλο: Social Inclusion Revisited: Role Modeling in Education ( πρόληψη του
δημόσιου αποκλεισμού στην εκπαίδευση:ο ρόλος των θετικών προτύπων στην εκπ/ση ).Το σχολείο
εκπροσώπησε η υπεύθυνη του προγράμματος Λαμπρινάκη Νεκταρία.
Η διημερίδα διοργανώθηκε από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού/ΙΚΥ στα πλαίσια του προ-γράμματος
ERASMUS +.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών πραγματοποιήθηκαν εισηγήσεις από καθηγητές παν/μίου σχετικά με τον
αποκλεισμό ευαίσθητων ομάδων μαθητών ,καθώς και ατόμων με ειδικές ανάγκες (αυτιστικά παιδιά
κλπ.).Επίσης πραγματοποίηθηκαν εργαστήρια (work shops) σχετικά με τη σχολική διαρροή στη

δευτεροβάθμια και στο πρώτο έτος του παν/μίου,από τα οποία προέκυψαν χρήσιμα συμπερά-
σματα.Τέλος ακούστηκε η εμπειρία του διευθυντή του δημοτικού σχολείου Κουλουρά Βέροιας ,του

οποίου ο μαθητικός πληθυσμός αποτελείται κυρίως από μαθητές Ρομά και Αλβανικής καταγωγής.
Στη διεθνική αυτή διημερίδα συμμετείχαν δάσκαλοι και καθηγητές από χώρες της Ευρώπης,όπως
Σουηδία,Ολλανδία,Ισπανία,Πορτογαλία,Βόρεια Μακεδονία,Ρουμανία,Γερμανία,Ισλανδία,Πολωνία,
Λιθουανία και Αυστρία.

ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΔΩ