Το Λύκειο Σούδας στο πιλοτικό πρόγραμμα ROLE MODELS (ΘΕΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ)

Το Λύκειο Σούδας συμμετέχει για Τρίτη συνεχόμενη χρονιά  στο πιλοτικό πρόγραμμα << ROLE MODELS>>που υλοποιεί το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών με χρηματοδότηση του ευρωπαϊκού  προγράμματοςErasmus+.Σκοπός  του προγράμματος είναι η κατανόηση της σημασίας του σχολείου από τους μαθητές, η κατανόηση της σχέσης τους με τη μάθηση, τους εκπαιδευτικούς και τους συμμαθητές τους ,η ενίσχυση της ανθεκτικότητας τους και ο αναστοχασμός των ενδεχόμενων δυσκολιών που αντιμετωπίζουν. Μέσα από το πρόγραμμα οι μαθητές επίσης την αξία των προτύπων, ποια άτομα θεωρούνται πρότυπα, πώς αντιμετώπισαν τις δυσκολίες και τελικά πέτυχαν τους στόχους τους, <<σπάζοντας >>τα όρια των προσδοκιών  για αυτούς. Τέλος αναζήτησαν ως πρότυπα άτομα- αποφοίτους του σχολείου που διαπρέπουν στον κοινωνικό στίβο, καθώς και άτομα από την τοπική κοινωνία που παρά τα προβλήματα που αντιμετώπισαν στην παιδική και εφηβική ηλικία  μπόρεσαν να ενταχθούν στην κοινωνία ως χρήσιμα μέλη της ,βιώνοντας μια πετυχημένη επαγγελματική και κοινωνική πορεία. Συμμετέχουν στο πρόγραμμα οι μαθητές του τμήματος Β2  με υπεύθυνους εκπαιδευτικούς τη Δ/ντρια Μαρία Μαράκη και την καθηγήτρια Λαμπρινάκη Νεκταρία.