Ρητορικά γυμνάσματα

Λόγοι - αντίλογοι και εκφραστική ανάγνωση.  Το πρόγραμμα εντάσσεται στα πλαίσια των πολιτιστικών προγραμμάτων.Συντονίζει η εκπαιδευτικός Λαμπρινάκη Νεκταρία. Συμμετέχοντες μαθητές 8. Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη 14:00΄- 16:00΄ στο χώρο του σχολείου.