Πρόγραμμα από 20-02-2023

Το Πρόγραμμα του σχολείου που θα ισχύσει από Δευτέρα 20-02 θα το βρείτε εδώ: Α Τάξη, Β Τάξη, Γ Τάξη.