ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ERASMUS+ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ERASMUS+

Για τη  μετακίνηση τεσσάρων( 4)  μαθητών και δυο (2) καθηγητών  στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+  κωδικό ΚΑ229-0754Β67F 060684_4 και την ονομασία MONOPOLY  CHALLENGE που συμμετέχει το σχολείο μας από Χανιά -Λισσαβώνα(Πορτογαλία) και  επιστροφή.

Προκήρυξη