Σύλλογος Γονέων

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Γενικού Λυκείου Σούδας ιδρύθηκε στις 11-11-1999. Σκοπός του Συλλόγου είναι:

 1. Η στενή συνεργασία μεταξύ οικογένειας και σχολείου, με στόχο τη συμβολή στην αγωγή και εκπαίδευση των μαθητών του Λυκείου μας.
 2. Η καλλιέργεια και η ανάπτυξη στην οικογένεια και στην κοινωνία εκπαιδευτικής συνείδησης,που θα παίρνει υπόψη της τις παραδόσεις του λαού μας και θα υλοποιεί τις συνταγματικές επιταγές της ισονομίας,της ισοπολιτείας και της αλληλεγγύης μεταξύ των μελών της κοινωνίας μας.
 3. Η βελτίωση των όρων φοίτησης και διαβίωσης των μαθητών σε διδακτήρια σύγχρονα,άνετα και υγιεινά.
 4. Ο εξοπλισμός των σχολείων με σύγχρονα εποπτικά μέσα διδασκαλίας.
 5. Η ίδρυση βιβλιοθηκών, αναγνωστηρίων και σπουδαστηρίων για τη διαρκή και σωστή επιμόρφωση των μαθητών της περιοχής μας.
 6. Η συμπαράσταση στους εκπαιδευτικούς λειτουργούς για την ενίσχυση του έργου τους, για την καλή, απρόσκοπτη και αδέσμευτη άσκηση του λειτουργήματος τους.
 7. Η συμπαράσταση στους μαθητές για την ανάπτυξη πρωτοβουλίας και ευγενικής άμιλλας για μάθηση και εργασία.

Μέσα για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών είναι:

 1. Η πραγματοποίηση διαλέξεων, η διοργάνωση ειδικών συγκεντρώσεων των γονέων και κηδεμόνων για διάφορες συζητήσεις, για θέματα που ενδεχομένως θα ανακύπτουν και θα αφορούν γενικά τη ζωή και τη δράση στο σχολείο.
 2. Η στενή συνεργασία μεταξύ διδασκόντων και γονέων ή κηδεμόνων για την επίλυση των αναφυομένων κατά περίπτωση προβλημάτων.
 3. Η καθιέρωση ειδικού χρηματικού επάθλου και η απονομή του στον καλύτερο μαθητή του Λυκείου στο τέλος κάθε εκπαιδευτικής χρονιάς.Το ποσόν,που κάθε φορά θα δίνεται ,θα είναι ανάλογο των οικονομικών δυνατοτήτων του Συλλόγου.Μαζί με το παραπάνω χρηματικό έπαθλο,θα απονέμεται και ειδικό ηθικό βραβείο στους τρεις καλύτερους μαθητές κάθε τάξης.Τη μορφή του ηθικού αυτού βραβείου θα την καθορίσει το Δ.Σ. σε μια από τις τακτικές του συνεδριάσεις και θα την υποβάλλει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση.
 4. Με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ.,ο Σύλλογος θα μπορεί να συμπαρασταθεί υλικά ή ηθικά σε μαθητή,που αποδεδειγμένα έχει άμεση και σοβαρή ανάγκη συμπαράστασης.
 5. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΩΝ ΜΑΣ: Στόχος της διεύθυνσης του σχολείου και του συλλόγου διδασκόντων είναι η συχνή επικοινωνία με τους γονείς. Η επικοινωνία αυτή γίνεται με ποικίλους τρόπους δηλαδή: Με έντυπο υλικό που παραδίδει το σχολείο στους μαθητές αλλά και τηλεφωνικά. Για το σκοπό αυτό , όταν χρειάζεται αποστέλλονται μηνύματα (SMS) στα κινητά τηλέφωνα των γονέων. Επίσης το σχολείο είναι ανοικτό στην προσωπική επικοινωνία με τους γονείς καθόλες τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του.

 

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

  Στις 26 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 τα  μέλη του ΔΣ  συναντήθηκαν και αποφάσισαν την ανασυγκρότηση  του.

Ως εκ τούτου το ΔΣ διαμορφώνεται ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αναγνωστάκη Αικατερίνη

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:Μπερτάκη Σοφία

ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:Αθανασίου Ευαγγελία

ΤΑΜΙΑΣ: Μαυρογένη Αφροδίτη

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:Διγενάκη Μαρία

ΤΑΜΙΑΣ β΄: Κουντουράκης Νίκος

ΜΕΛΟΣ: Βαγιωνάκη Σοφία

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Σταθάκη Ειρήνη & Μαλαδάκη Σφία

Συνάντηση Γονέων

Στις 15 Οκτώβρη 2018, στις 18:00 θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνάντηση Γονέων-Καθηγητών στο σχολείο μας. Οι καθηγητές του σχολείου θα συζητήσουν με τους γονείς και μεταξύ άλλων θα γίνει ενημέρωση για τη φοίτηση και τις υποχρεώσεις των μαθητών στο σχολείο. Παρούσα θα είναι και η κα Μπαουράκη, υπεύθυνη ΚΕΣΥΠ, η οποία θα κάνει ενημέρωση στους γονείς όλων των τάξεων, για το σύστημα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

14-5-2017: Πρόσκληση προς τους γονείς για ενημερωτική συνάντηση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Καλείστε την Δευτέρα 14-5-2018 και ώρα 18.00 προκειμένου να ενημερωθείτε για τις ηλεκτρονικές εγγραφές και τις εκπαιδευτικές δυνατότητες του Γενικού Λυκείου.

Επίσης, πρέπει να έχετε αποφασίσει ποιος θα είναι ο κηδεμόνας του παιδιού σας και να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία κηδεμόνα τα οποία θα πρέπει να κρατάτε μαζί σας τη Δευτέρα στο σχολείο για να γίνουν οι ηλεκτρονικές εγγραφές με τον κωδικό του ΤΑΧΙS τον οποίο οφείλει να διαθέτει ο κηδεμόνας.

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΗΔΕΜΟΝΑ:_________________________________________________

ΣΧΕΣΗ ΚΗΔΕΜΟΝΑ:____________________________________________________________

( Π.Χ. 1. ΠΑΤΕΡΑΣ   2.ΜΗΤΕΡΑ 3.ΠΑΤΡΙΟΣ   4.ΜΗΤΡΙΑ     5.ΠΑΠΠΟΥΣ   6.ΓΙΑΓΙΑ   7. ΘΕΙΟΣ/ΘΕΙΑ

 1. ΑΔΕΛΦΟΣ/ΑΔΕΛΦΗ   9.ΑΛΛΗ ΣΧΕΣΗ)

25 Απριλίου 2018: Ημερίδα:"Σχολείο Ανοιχτό για Όλους"

Την Τετάρτη 25 Απριλίου 2018 στις 17: 30΄ διενεργείται επιστημονική Ημερίδα με θέμα: "Σχολείο Ανοιχτό για όλους. Το Σχολείο της  Συμπερίληψης " . Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 17: 30΄ στο Συνεδριακό Κέντρο της ANEK LINES (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 148)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ