ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

ΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
Α 85
Β 81
Γ 67
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 233

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-20

ΤΑΞΗ   ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
 Α ΤΑΞΗ 89
 Β ΤΑΞΗ 59
 Γ ΤΑΞΗ 72
 ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ  220

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-19

ΤΑΞΗ   ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
 Α ΤΑΞΗ 72 
 Β ΤΑΞΗ 73 
 Γ ΤΑΞΗ 76
 ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ  221

Σχολικό Έτος 2017-18

ΦΥΛΟΑ΄τάξηΒ΄τάξηΓ΄τάξηΣΥΝΟΛΟ
Αγόρια 46 42 23 111
Κορίτσια 39 37 33 109
ΣΥΝΟΛΑ 85 79 56 220


Ένα διασκεδαστκό τέστ ορθογραφίας!!

Παλαιότερα Έτη

ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2016-2017

>

ΦΥΛΟΑ΄τάξηΒ΄τάξηΓ΄τάξηΣΥΝΟΛΟ
Αγόρια 46 24 35 104
Κορίτσια 39 34 36 109
ΣΥΝΟΛΑ 85 58 71 214

 

ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2015-2016

>

ΦΥΛΟΑ΄τάξηΒ΄τάξηΓ΄τάξηΣΥΝΟΛΟ
Αγόρια 24 37 20 81
Κορίτσια 35 35 39 109
ΣΥΝΟΛΑ 59 72 59 190

 

ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2009-2010

>

ΦΥΛΟΑ΄τάξηΒ΄τάξηΓ΄τάξηΣΥΝΟΛΟ
Αγόρια 39 25 36 100
Κορίτσια 46 37 35 118
ΣΥΝΟΛΑ 85 62 71 218