ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-19

ΤΑΞΗ   ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
 Α ΤΑΞΗ 72 
 Β ΤΑΞΗ 73 
 Γ ΤΑΞΗ 76
 ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ  221