ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-20

ΤΑΞΗ   ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
 Α ΤΑΞΗ 89
 Β ΤΑΞΗ 59
 Γ ΤΑΞΗ 72
 ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ  220