Παλαιότερα Έτη

ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2016-2017

>

ΦΥΛΟΑ΄τάξηΒ΄τάξηΓ΄τάξηΣΥΝΟΛΟ
Αγόρια 46 24 35 104
Κορίτσια 39 34 36 109
ΣΥΝΟΛΑ 85 58 71 214

 

ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2015-2016

>

ΦΥΛΟΑ΄τάξηΒ΄τάξηΓ΄τάξηΣΥΝΟΛΟ
Αγόρια 24 37 20 81
Κορίτσια 35 35 39 109
ΣΥΝΟΛΑ 59 72 59 190

 

ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2009-2010

>

ΦΥΛΟΑ΄τάξηΒ΄τάξηΓ΄τάξηΣΥΝΟΛΟ
Αγόρια 39 25 36 100
Κορίτσια 46 37 35 118
ΣΥΝΟΛΑ 85 62 71 218