Σχολικό Έτος 2017-18

ΦΥΛΟΑ΄τάξηΒ΄τάξηΓ΄τάξηΣΥΝΟΛΟ
Αγόρια 46 42 23 111
Κορίτσια 39 37 33 109
ΣΥΝΟΛΑ 85 79 56 220


Ένα διασκεδαστκό τέστ ορθογραφίας!!