Πιστοποίηση αναπηρίας υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ.