Οδηγίες και Πρόγραμμα για τις πρακτικές δοκιμασίες και την υγειονομική επιτροπή των Σ.Ε.Φ.Α.Α. στο Ηράκλειο

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση εδώ.