Πιστοποίηση αναπηρίας υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ.

Ενημέρωση για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2018-19

Μπορείτε εδώ να δείτε την εγκύκλιο με θέμα «Ενημέρωση μαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ σχολικού έτους 2018-2019 και των αποφοίτων –υποψηφίων για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2019 σχετικά με τα εξεταζόμενα μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο.»
Με την εγκύκλιο αυτή ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι για τα πανελλαδικά μαθήματα, τα επιστημονικά πεδία και τους συντελεστές βαρύτητας για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ έτους 2019.

Εξέταση Αρχαίων στις Πανελλαδικές

Δείτε εδώ τις νέες οδηγίες για τον τρόπο εξέτασης των Αρχαίων στις Πανελλαδικές.

Δημιουργία κωδικού για το Μηχανογραφικό Δελτίο 2018

ΟΔΗΓΙΕΣ Υποβολής Ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου για τους υποψηφίους 2018

- Από τις 22 Ιουνίου 2018 και μέχρι το τέλος της διαδικασίας υποβολής μηχανογραφικού δελτίου, οι υποψήφιοι για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μπορούν να προσέρχονται στα Λύκεια και να δημιουργούν κωδικό ασφαλείας, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την είσοδό τους στο σύστημα. Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος ξεχάσει τον κωδικό ασφαλείας του, θα μπορεί με την ίδια διαδικασία να ξαναδημιουργήσει νέο κωδικό ασφαλείας.

- Εισέρχεσθε στην ιστοσελίδα https://exams.it.minedu.gov.gr/ και με το πάτημα του κουμπιού ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ εισάγουμε τον κωδικό εξετάσεων (από το καρτελάκι) και τον μυστικό κωδικό που δημιουργήσατε στο Λύκειο

- Επίσης, από τις 22 Ιουνίου 2018 οι υποψήφιοι θα μπορούν να αποθηκεύουν ηλεκτρονικά προσωρινό μηχανογραφικό δελτίο.

- Μετά την έκδοση των γραπτών βαθμολογιών, οι υποψήφιοι θα μπορούν να οριστικοποιούν ηλεκτρονικά το μηχανογραφικό τους δελτίο, αποκτώντας μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου, σε ημερομηνίες που θα γνωστοποιηθούν με σχετική ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων.