Για όσους δικαιούνται επιπλέον μόρια λόγω νίκης σε αθλήματα

Διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης Νίκης

Αίτηση προς τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

Αίτηση βεβαίωσης Πανελλήνιας & Παγκόσμιας σχολικής Νίκης του ΥΠΠΕΠΘ

30/5/2018: Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για την Πυροσβεστική 2018-19

Η πλήρης προκήρυξη για την Πυροσβεστική 2018  ΕΔΩ

 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος θα γίνεται από την Δευτέρα 18-06-2018 έως και την Δευτέρα 25-06-2018.
Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης οι υποψήφιοι μεταβαίνουν αυτοπροσώπως από την Τρίτη 19-06-2018 έως και την Τρίτη 26-06-2018 και από ώρα 08:00 έως 16:00 στις έδρες των Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομών (ΔΙ.Π.Υ.Ν.) στην Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών για τις λοιπές διαδικασίες που προβλέπονται στην προκήρυξη.