Εργαστήριο Πληροφορικής

Το εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου μας διαθέτει δίκτυο 11 υπολογιστών και προβολέα για τις ανάγκες των μαθημάτων Εφαρμογές Πληροφορικής και Εφαρμογές Υπολογιστών. Είναι πλήρως εξοπλισμένο και ανταποκρίνεται στις σύγχρονες τεχνολογικές απαιτήσεις. Υπεύθυνος του εργαστηρίου για το σχολικό έτος

2016-17: Βασιλαντωνάκη Μαρία

2017-18: Σαραντόπουλος Ιωάννης

Υπεύθυνος του εργαστηρίου για το σχολικό έτος 2015-16 : Σμυρναίος Νικόλαος