Ωράριο καθηγητών για ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων

Προκειμένου οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών να ενημερωθούν για την πρόοδο των παιδιών τους, παρακαλούμε να συμβουλευτείτε το παρακάτω έγγραφο για τις ώρες τις οποίες θα είναι διαθέσιμος ο κάθε εκπαιδευτικός

 Ωράριο από 21/3/2022