Όνομα ιδρύματος: lykSoudas
Σχόλια: Default comments

Πίνακας περιεχομένων

 

lykSoudas
Α1
Δευτέρα
Γεωμ
Τζέτζιας, Μελέτης
Χημ
Ποιμενίδης, Παπαδογιαννάκης
Φυσ
Βιολάκης, Ποιμενίδης
Άλγ
Παπαδογεωργάκη, Μελέτης
Αρχ
Παΐζη, Φιλιπποπούλου
Πληρ
Νικήτα
Τρίτη
ΠολΠαιδ
Τερζή
Φ.Αγωγή
Κουτσουρίδου
Αρχ
Παΐζη, Φιλιπποπούλου
Ν.Γλώσ.
Χατζηιωάννου, Φιλιπποπούλου
Αγγλ
Μπορμπουδάκη
Θρησκ
Χασουράκης
Τετάρτη
Άλγ
Παπαδογεωργάκη, Μελέτης
Γεωμ
Τζέτζιας, Μελέτης
Βιολ
Νικολακάκη, Ποιμενίδης
Α1 Γαλ1Α1 Γερ1, Α4 Γερ1
ΓαλΓερμ
ΙωακείμΡαπανάκη
Α1 Γαλ1Α1 Γερ1, Α4 Γερ1
ΓαλΓερμ
ΙωακείμΡαπανάκη
Αρχ
Παΐζη, Φιλιπποπούλου
Αγγλ
Μπορμπουδάκη
Πέμπτη
Θρησκ
Χασουράκης
Φυσ
Βιολάκης, Ποιμενίδης
ΠολΠαιδ
Τερζή
Αρχ
Παΐζη, Φιλιπποπούλου
Αγγλ
Μπορμπουδάκη
Ν.Γλώσ.
Χατζηιωάννου, Φιλιπποπούλου
Ιστ
Αντύπα, Σιδηροκαστρίτη
Παρασκευή
Άλγ
Παπαδογεωργάκη, Μελέτης
Ν.Γλώσ.
Χατζηιωάννου, Φιλιπποπούλου
Ιστ
Αντύπα, Σιδηροκαστρίτη
Χημ
Ποιμενίδης, Παπαδογιαννάκης
Βιολ
Νικολακάκη, Ποιμενίδης
Αρχ
Παΐζη, Φιλιπποπούλου
Φ.Αγωγή
Κουτσουρίδου
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.16.0 στις 21/2/24 10:29 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

lykSoudas
Α2
Δευτέρα
ΠολΠαιδ
Τερζή
Γαλ
Ιωακείμ
Χημ
Παπαδογιαννάκης
Φυσ
Βιολάκης
Βιολ
Νικολακάκη
Αγγλ
Μπορμπουδάκη
Ιστ
Αντύπα
Τρίτη
Βιολ
Νικολακάκη
Ν.Γλώσ.
Λαμπρινάκη
Άλγ
Παπαδογεωργάκη
Αγγλ
Μπορμπουδάκη
Αρχ
Παΐζη
Γεωμ
Παπαδογεωργάκη
Πληρ
Αποστόλου
Τετάρτη
Γαλ
Ιωακείμ
Άλγ
Παπαδογεωργάκη
Ν.Γλώσ.
Λαμπρινάκη
Ιστ
Αντύπα
Αρχ
Παΐζη
Φ.Αγωγή
Κουτσουρίδου
ΠολΠαιδ
Τερζή
Πέμπτη
Αρχ
Παΐζη
Γεωμ
Παπαδογεωργάκη
Πληρ
Αποστόλου
Θρησκ
Χασουράκης
Φ.Αγωγή
Κουτσουρίδου
Αγγλ
Μπορμπουδάκη
Φυσ
Βιολάκης
Παρασκευή
Ν.Γλώσ.
Λαμπρινάκη
Χημ
Παπαδογιαννάκης
Θρησκ
Χασουράκης
Αρχ
Θεοδωρίδου
Άλγ
Παπαδογεωργάκη
Αρχ
Παΐζη
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.16.0 στις 21/2/24 10:29 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

lykSoudas
Α3
Δευτέρα
Γαλ
Ιωακείμ
ΠολΠαιδ
Τερζή
Αρχ
Αντέλλη, Φιλιπποπούλου
Ιστ
Θεοδωράκης, Σιδηροκαστρίτη
Φ.Αγωγή
Ζυμβραγουδάκης
Χημ
Ποιμενίδης, Παπαδογιαννάκης
Ν.Γλώσ.
Λαμπρινάκη, Φιλιπποπούλου
Τρίτη
Θρησκ
Χασουράκης
ΠολΠαιδ
Τερζή
Αγγλ
Μπορμπουδάκη
Πληρ
Αποστόλου
Άλγ
Παπαδογεωργάκη, Μελέτης
Αρχ
Αντέλλη, Φιλιπποπούλου
Γεωμ
Παναγιώτου, Μελέτης
Τετάρτη
Ν.Γλώσ.
Λαμπρινάκη, Φιλιπποπούλου
Γαλ
Ιωακείμ
Ιστ
Θεοδωράκης, Σιδηροκαστρίτη
Αρχ
Αντέλλη, Φιλιπποπούλου
Βιολ
Νικολακάκη, Ποιμενίδης
Φυσ
Βιολάκης, Ποιμενίδης
Πέμπτη
Άλγ
Παπαδογεωργάκη, Μελέτης
Αρχ
Αντέλλη, Φιλιπποπούλου
Θρησκ
Χασουράκης
Φυσ
Βιολάκης, Ποιμενίδης
Βιολ
Νικολακάκη, Ποιμενίδης
Γεωμ
Παναγιώτου, Μελέτης
Αγγλ
Μπορμπουδάκη
Παρασκευή
Φ.Αγωγή
Ζυμβραγουδάκης
Άλγ
Παπαδογεωργάκη, Μελέτης
Ν.Γλώσ.
Λαμπρινάκη, Φιλιπποπούλου
Αρχ
Αντέλλη, Φιλιπποπούλου
Πληρ
Αποστόλου
Αγγλ
Μπορμπουδάκη
Χημ
Ποιμενίδης, Παπαδογιαννάκης
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.16.0 στις 21/2/24 10:29 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

lykSoudas
Α4
Δευτέρα
Βιολ
Τζινευράκης
Αγγλ
Μπορμπουδάκη
ΠολΠαιδ
Τερζή
Άλγ
Παπαδογεωργάκη
Αρχ
Αντύπα
Χημ
Παπαδογιαννάκης
Τρίτη
Άλγ
Παπαδογεωργάκη
Ν.Γλώσ.
Αντέλλη
Γεωμ
Παπαδογεωργάκη
Θρησκ
Χασουράκης
Αρχ
Αντύπα
Φυσ
Βιολάκης
Τετάρτη
Πληρ
Αποστόλου
Αρχ
Αντύπα
Ιστ
Θεοδωράκης
Α1 Γερ1, Α4 Γερ1
Γερμ
Ραπανάκη
Αγγλ
Μπορμπουδάκη
Φ.Αγωγή
Κουτσουρίδου
Πέμπτη
Ν.Γλώσ.
Αντέλλη
Πληρ
Αποστόλου
Γεωμ
Παπαδογεωργάκη
Αρχ
Αντύπα
ΠολΠαιδ
Τερζή
Φυσ
Βιολάκης
Ιστ
Θεοδωράκης
Παρασκευή
Θρησκ
Χασουράκης
Χημ
Παπαδογιαννάκης
Αγγλ
Μπορμπουδάκη
Άλγ
Παπαδογεωργάκη
Αρχ
Αντύπα
Φ.Αγωγή
Κουτσουρίδου
Ν.Γλώσ.
Αντέλλη
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.16.0 στις 21/2/24 10:29 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

lykSoudas
Β1
Δευτέρα
Φιλ
Πατηνιωτάκη
Άλγ
Τζέτζιας
Βιολ
Νικολακάκη
Φ.Αγωγή
Ζυμβραγουδάκης
Φυσ
Βιολάκης
ΒΑ1ΒΘ1
ΛατΠρ.ΦυσΠρ
ΛαμπρινάκηΒιολάκης
Αγγλ
Μπορμπουδάκη
Τρίτη
ΒΑ1ΒΘ1
ΑρχΠρΜαθΠρ.
ΑντέλληΗλιογιαννάκη
Άλγ
Τζέτζιας
Χημ
Καραγιαννάκης
Αρχ
Αντέλλη
Ν.Γλώσ.
Πατηνιωτάκη
Ιστ
Χατζηιωάννου
Φιλ
Πατηνιωτάκη
Τετάρτη
Άλγ
Τζέτζιας
Θρησκ
Χασουράκης
Ν.Γλώσ.
Πατηνιωτάκη
ΒΑ1ΒΘ1
ΑρχΠρΜαθΠρ.
ΑντέλληΗλιογιαννάκη
Ιστ
Χατζηιωάννου
ΒΓαλ1ΒΓερ1
ΓαλΓερμ
ΙωακείμΡαπανάκη
Βιολ
Νικολακάκη
Πέμπτη
Ν.Γλώσ.
Πατηνιωτάκη
ΒΑ1ΒΘ1
ΑρχΠρΜαθΠρ.
ΑντέλληΗλιογιαννάκη
Πληρ
Αποστόλου
Αρχ
Αντέλλη
Γεωμ
Ηλιογιαννάκη
Χημ
Καραγιαννάκης
Παρασκευή
Γεωμ
Ηλιογιαννάκη
Φ.Αγωγή
Ζυμβραγουδάκης
Πληρ
Αποστόλου
Αγγλ
Μπορμπουδάκη
ΒΑ1ΒΘ1
ΛατΠρ.ΦυσΠρ
ΛαμπρινάκηΒιολάκης
Φυσ
Βιολάκης
Θρησκ
Χασουράκης
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.16.0 στις 21/2/24 10:29 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

lykSoudas
Β2
Δευτέρα
Γεωμ
Ηλιογιαννάκη
Βιολ
Νικολακάκη
Άλγ
Ηλιογιαννάκη
Αρχ
Παΐζη
Θρησκ
Χασουράκης
ΒΑ1ΒΘ1ΒΘ2
ΛατΠρ.ΦυσΠρΜαθΠρ.
ΛαμπρινάκηΒιολάκηςΤζέτζιας, Μελέτης
Χημ
Καραγιαννάκης
Τρίτη
ΒΑ1ΒΘ1ΒΘ2
ΑρχΠρΜαθΠρ.ΜαθΠρ.
ΑντέλληΗλιογιαννάκηΤζέτζιας, Μελέτης
Αρχ
Παΐζη
Ιστ
Χατζηιωάννου
Θρησκ
Χασουράκης
Βιολ
Νικολακάκη
Γεωμ
Ηλιογιαννάκη
Αγγλ
Μπορμπουδάκη
Τετάρτη
Φιλ
Πατηνιωτάκη
Φυσ
Μαντά
Πληρ
Αποστόλου
ΒΑ1ΒΘ1ΒΘ2
ΑρχΠρΜαθΠρ.ΦυσΠρ
ΑντέλληΗλιογιαννάκηΒιολάκης, Ποιμενίδης
Αγγλ
Μπορμπουδάκη
Άλγ
Ηλιογιαννάκη
ΒΓαλ2ΒΓερ2
ΓαλΓερμ
ΙωακείμΡαπανάκη
Πέμπτη
Πληρ
Αποστόλου
Φ.Αγωγή
Κουτσουρίδου
ΒΑ1ΒΘ1ΒΘ2
ΑρχΠρΜαθΠρ.ΦυσΠρ
ΑντέλληΗλιογιαννάκηΒιολάκης, Ποιμενίδης
Άλγ
Ηλιογιαννάκη
Ιστ
Χατζηιωάννου
Χημ
Καραγιαννάκης
Φυσ
Μαντά
Παρασκευή
Φιλ
Πατηνιωτάκη
Ν.Γλώσ.
Θεοδωρίδου
Φ.Αγωγή
Κουτσουρίδου
ΒΑ1ΒΘ1ΒΘ2
ΛατΠρ.ΦυσΠρΜαθΠρ.
ΛαμπρινάκηΒιολάκηςΤζέτζιας, Μελέτης
Ν.Γλώσ.
Θεοδωρίδου
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.16.0 στις 21/2/24 10:29 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

lykSoudas
Β3
Δευτέρα
Φυσ
Ζώη, Ποιμενίδης
Γεωμ
Ηλιογιαννάκη
Ιστ
Χατζηιωάννου, Σιδηροκαστρίτη
Χημ
Ποιμενίδης, Παπαδογιαννάκης
Ν.Γλώσ.
Αντύπα, Σιδηροκαστρίτη
ΒΑ1ΒΑ2ΒΘ2ΒΘ3
ΛατΠρ.ΑρχΠρΜαθΠρ.ΜαθΠρ.
ΛαμπρινάκηΠαΐζη, ΦιλιπποπούλουΤζέτζιας, ΜελέτηςΠαπαδογεωργάκη
Πληρ
Αποστόλου
Τρίτη
ΒΑ1ΒΑ2ΒΘ2ΒΘ3
ΑρχΠρΛατΠρ.ΜαθΠρ.ΦυσΠρ
ΑντέλληΛαμπρινάκη, ΦιλιπποπούλουΤζέτζιας, ΜελέτηςΖώη
Άλγ
Ηλιογιαννάκη, Μελέτης
Γεωμ
Ηλιογιαννάκη
Φ.Αγωγή
Κουτσουρίδου
Πληρ
Αποστόλου
Θρησκ
Χασουράκης
Αρχ
Αντύπα
Τετάρτη
Θρησκ
Χασουράκης
Αγγλ
Μαστροκώστα
Άλγ
Ηλιογιαννάκη, Μελέτης
ΒΑ1ΒΑ2ΒΘ2ΒΘ3
ΑρχΠρΑρχΠρΦυσΠρΜαθΠρ.
ΑντέλληΠαΐζη, ΦιλιπποπούλουΒιολάκης, ΠοιμενίδηςΠαπαδογεωργάκη
Βιολ
Νικολακάκη, Ποιμενίδης
Αρχ
Αντύπα
ΒΓερ2ΒΓαλ2
ΓερμΓαλ
ΡαπανάκηΙωακείμ
Πέμπτη
Φυσ
Ζώη, Ποιμενίδης
Άλγ
Ηλιογιαννάκη, Μελέτης
ΒΑ1ΒΑ2ΒΘ2ΒΘ3
ΑρχΠρΛατΠρ.ΦυσΠρΦυσΠρ
ΑντέλληΛαμπρινάκη, ΦιλιπποπούλουΒιολάκης, ΠοιμενίδηςΖώη
Αγγλ
Μαστροκώστα
Ν.Γλώσ.
Αντύπα, Σιδηροκαστρίτη
Φιλ
Θεοδωράκης
Φ.Αγωγή
Κουτσουρίδου
Παρασκευή
Ν.Γλώσ.
Αντύπα, Σιδηροκαστρίτη
Βιολ
Νικολακάκη, Ποιμενίδης
Ιστ
Χατζηιωάννου, Σιδηροκαστρίτη
ΒΑ1ΒΑ2ΒΘ2ΒΘ3
ΛατΠρ.ΑρχΠρΜαθΠρ.ΜαθΠρ.
ΛαμπρινάκηΠαΐζη, ΦιλιπποπούλουΤζέτζιας, ΜελέτηςΠαπαδογεωργάκη
Χημ
Ποιμενίδης, Παπαδογιαννάκης
Φιλ
Θεοδωράκης
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.16.0 στις 21/2/24 10:29 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

lykSoudas
Β4
Δευτέρα
Βιολ
Νικολακάκη
Φιλ
Θεοδωράκης
Χημ
Καραγιαννάκης
Αγγλ
Μπορμπουδάκη
Γεωμ
Ηλιογιαννάκη
ΒΑ2ΒΘ3
ΑρχΠρΜαθΠρ.
Παΐζη, ΦιλιπποπούλουΠαπαδογεωργάκη
Φ.Αγωγή
Ζυμβραγουδάκης
Τρίτη
ΒΑ2ΒΘ3
ΛατΠρ.ΦυσΠρ
Λαμπρινάκη, ΦιλιπποπούλουΖώη
Ν.Γλώσ.
Αντύπα
Γεωμ
Ηλιογιαννάκη
Αρχ
Αντύπα
Φιλ
Θεοδωράκης
Χημ
Καραγιαννάκης
Τετάρτη
Φυσ
Μαντά
Πληρ
Αποστόλου
Αρχ
Αντύπα
ΒΑ2ΒΘ3
ΑρχΠρΜαθΠρ.
Παΐζη, ΦιλιπποπούλουΠαπαδογεωργάκη
Άλγ
Ηλιογιαννάκη
ΒΓαλ1ΒΓερ1
ΓαλΓερμ
ΙωακείμΡαπανάκη
Ν.Γλώσ.
Αντύπα
Πέμπτη
Άλγ
Ηλιογιαννάκη
Θρησκ
Χασουράκης
ΒΑ2ΒΘ3
ΛατΠρ.ΦυσΠρ
Λαμπρινάκη, ΦιλιπποπούλουΖώη
Βιολ
Νικολακάκη
Φυσ
Μαντά
Ν.Γλώσ.
Αντύπα
Ιστ
Χατζηιωάννου
Παρασκευή
Ιστ
Χατζηιωάννου
Άλγ
Ηλιογιαννάκη
Θρησκ
Χασουράκης
Φ.Αγωγή
Ζυμβραγουδάκης
ΒΑ2ΒΘ3
ΑρχΠρΜαθΠρ.
Παΐζη, ΦιλιπποπούλουΠαπαδογεωργάκη
Πληρ
Αποστόλου
Αγγλ
Μπορμπουδάκη
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.16.0 στις 21/2/24 10:29 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

lykSoudas
ΒΑ1
Δευτέρα
Β1Β2Β3
ΦιλΓεωμΦυσ
ΠατηνιωτάκηΗλιογιαννάκηΖώη, Ποιμενίδης
Β1Β2Β3
ΆλγΒιολΓεωμ
ΤζέτζιαςΝικολακάκηΗλιογιαννάκη
Β1Β2Β3
ΒιολΆλγΙστ
ΝικολακάκηΗλιογιαννάκηΧατζηιωάννου, Σιδηροκαστρίτη
Β1Β2Β3
Φ.ΑγωγήΑρχΧημ
ΖυμβραγουδάκηςΠαΐζηΠοιμενίδης, Παπαδογιαννάκης
Β1Β2Β3
ΦυσΘρησκΝ.Γλώσ.
ΒιολάκηςΧασουράκηςΑντύπα, Σιδηροκαστρίτη
ΛατΠρ.
Λαμπρινάκη
Β1Β2Β3
ΑγγλΧημΠληρ
ΜπορμπουδάκηΚαραγιαννάκηςΑποστόλου
Τρίτη
ΑρχΠρ
Αντέλλη
Β1Β2Β3
ΆλγΑρχΆλγ
ΤζέτζιαςΠαΐζηΗλιογιαννάκη, Μελέτης
Β1Β2Β3
ΧημΙστΓεωμ
ΚαραγιαννάκηςΧατζηιωάννουΗλιογιαννάκη
Β1Β2Β3
ΑρχΘρησκΦ.Αγωγή
ΑντέλληΧασουράκηςΚουτσουρίδου
Β1Β2Β3
Ν.Γλώσ.ΒιολΠληρ
ΠατηνιωτάκηΝικολακάκηΑποστόλου
Β1Β2Β3
ΙστΓεωμΘρησκ
ΧατζηιωάννουΗλιογιαννάκηΧασουράκης
Β1Β2Β3
ΦιλΑγγλΑρχ
ΠατηνιωτάκηΜπορμπουδάκηΑντύπα
Τετάρτη
Β1Β2Β3
ΆλγΦιλΘρησκ
ΤζέτζιαςΠατηνιωτάκηΧασουράκης
Β1Β2Β3
ΘρησκΦυσΑγγλ
ΧασουράκηςΜαντάΜαστροκώστα
Β1Β2Β3
Ν.Γλώσ.ΠληρΆλγ
ΠατηνιωτάκηΑποστόλουΗλιογιαννάκη, Μελέτης
ΑρχΠρ
Αντέλλη
Β1Β2Β3
ΙστΑγγλΒιολ
ΧατζηιωάννουΜπορμπουδάκηΝικολακάκη, Ποιμενίδης
ΒΓαλ1ΒΓερ1Β2Β3
ΓαλΓερμΆλγΑρχ
ΙωακείμΡαπανάκηΗλιογιαννάκηΑντύπα
Β1ΒΓαλ2ΒΓερ2
ΒιολΓαλΓερμ
ΝικολακάκηΙωακείμΡαπανάκη
Πέμπτη
Β1Β2Β3
Ν.Γλώσ.ΠληρΦυσ
ΠατηνιωτάκηΑποστόλουΖώη, Ποιμενίδης
Β1Β2Β3
Ν.Γλώσ.Φ.ΑγωγήΆλγ
ΠατηνιωτάκηΚουτσουρίδουΗλιογιαννάκη, Μελέτης
ΑρχΠρ
Αντέλλη
Β1Β2Β3
ΠληρΆλγΑγγλ
ΑποστόλουΗλιογιαννάκηΜαστροκώστα
Β1Β2Β3
ΑρχΙστΝ.Γλώσ.
ΑντέλληΧατζηιωάννουΑντύπα, Σιδηροκαστρίτη
Β1Β2Β3
ΓεωμΧημΦιλ
ΗλιογιαννάκηΚαραγιαννάκηςΘεοδωράκης
Β1Β2Β3
ΧημΦυσΦ.Αγωγή
ΚαραγιαννάκηςΜαντάΚουτσουρίδου
Παρασκευή
Β1Β2Β3
ΓεωμΦιλΝ.Γλώσ.
ΗλιογιαννάκηΠατηνιωτάκηΑντύπα, Σιδηροκαστρίτη
Β1Β2Β3
Φ.ΑγωγήΝ.Γλώσ.Ν.Γλώσ.
ΖυμβραγουδάκηςΘεοδωρίδουΑντύπα, Σιδηροκαστρίτη
Β1Β2Β3
ΠληρΝ.Γλώσ.Βιολ
ΑποστόλουΘεοδωρίδουΝικολακάκη, Ποιμενίδης
Β1Β2Β3
ΑγγλΦ.ΑγωγήΙστ
ΜπορμπουδάκηΚουτσουρίδουΧατζηιωάννου, Σιδηροκαστρίτη
ΛατΠρ.
Λαμπρινάκη
Β1Β2Β3
ΦυσΝ.Γλώσ.Χημ
ΒιολάκηςΘεοδωρίδουΠοιμενίδης, Παπαδογιαννάκης
Β1Β2Β3
ΘρησκΝ.Γλώσ.Φιλ
ΧασουράκηςΘεοδωρίδουΘεοδωράκης
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.16.0 στις 21/2/24 10:29 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

lykSoudas
ΒΑ2
Δευτέρα
Β3Β4
ΦυσΒιολ
Ζώη, ΠοιμενίδηςΝικολακάκη
Β3Β4
ΓεωμΦιλ
ΗλιογιαννάκηΘεοδωράκης
Β3Β4
ΙστΧημ
Χατζηιωάννου, ΣιδηροκαστρίτηΚαραγιαννάκης
Β3Β4
ΧημΑγγλ
Ποιμενίδης, ΠαπαδογιαννάκηςΜπορμπουδάκη
Β3Β4
Ν.Γλώσ.Γεωμ
Αντύπα, ΣιδηροκαστρίτηΗλιογιαννάκη
ΑρχΠρ
Παΐζη, Φιλιπποπούλου
Β3Β4
ΠληρΦ.Αγωγή
ΑποστόλουΖυμβραγουδάκης
Τρίτη
ΛατΠρ.
Λαμπρινάκη, Φιλιπποπούλου
Β3Β4
ΆλγΝ.Γλώσ.
Ηλιογιαννάκη, ΜελέτηςΑντύπα
Β3Β4
ΓεωμΝ.Γλώσ.
ΗλιογιαννάκηΑντύπα
Β3Β4
Φ.ΑγωγήΓεωμ
ΚουτσουρίδουΗλιογιαννάκη
Β3Β4
ΠληρΑρχ
ΑποστόλουΑντύπα
Β3Β4
ΘρησκΦιλ
ΧασουράκηςΘεοδωράκης
Β3Β4
ΑρχΧημ
ΑντύπαΚαραγιαννάκης
Τετάρτη
Β3Β4
ΘρησκΦυσ
ΧασουράκηςΜαντά
Β3Β4
ΑγγλΠληρ
ΜαστροκώσταΑποστόλου
Β3Β4
ΆλγΑρχ
Ηλιογιαννάκη, ΜελέτηςΑντύπα
ΑρχΠρ
Παΐζη, Φιλιπποπούλου
Β3Β4
ΒιολΆλγ
Νικολακάκη, ΠοιμενίδηςΗλιογιαννάκη
Β3ΒΓαλ1ΒΓερ1
ΑρχΓαλΓερμ
ΑντύπαΙωακείμΡαπανάκη
ΒΓαλ2ΒΓερ2Β4
ΓαλΓερμΝ.Γλώσ.
ΙωακείμΡαπανάκηΑντύπα
Πέμπτη
Β3Β4
ΦυσΆλγ
Ζώη, ΠοιμενίδηςΗλιογιαννάκη
Β3Β4
ΆλγΘρησκ
Ηλιογιαννάκη, ΜελέτηςΧασουράκης
ΛατΠρ.
Λαμπρινάκη, Φιλιπποπούλου
Β3Β4
ΑγγλΒιολ
ΜαστροκώσταΝικολακάκη
Β3Β4
Ν.Γλώσ.Φυσ
Αντύπα, ΣιδηροκαστρίτηΜαντά
Β3Β4
ΦιλΝ.Γλώσ.
ΘεοδωράκηςΑντύπα
Β3Β4
Φ.ΑγωγήΙστ
ΚουτσουρίδουΧατζηιωάννου
Παρασκευή
Β3Β4
Ν.Γλώσ.Ιστ
Αντύπα, ΣιδηροκαστρίτηΧατζηιωάννου
Β3Β4
Ν.Γλώσ.Άλγ
Αντύπα, ΣιδηροκαστρίτηΗλιογιαννάκη
Β3Β4
ΒιολΘρησκ
Νικολακάκη, ΠοιμενίδηςΧασουράκης
Β3Β4
ΙστΦ.Αγωγή
Χατζηιωάννου, ΣιδηροκαστρίτηΖυμβραγουδάκης
ΑρχΠρ
Παΐζη, Φιλιπποπούλου
Β3Β4
ΧημΠληρ
Ποιμενίδης, ΠαπαδογιαννάκηςΑποστόλου
Β3Β4
ΦιλΑγγλ
ΘεοδωράκηςΜπορμπουδάκη
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.16.0 στις 21/2/24 10:29 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

lykSoudas
ΒΘ1
Δευτέρα
Β1Β2
ΦιλΓεωμ
ΠατηνιωτάκηΗλιογιαννάκη
Β1Β2
ΆλγΒιολ
ΤζέτζιαςΝικολακάκη
Β1Β2
ΒιολΆλγ
ΝικολακάκηΗλιογιαννάκη
Β1Β2
Φ.ΑγωγήΑρχ
ΖυμβραγουδάκηςΠαΐζη
Β1Β2
ΦυσΘρησκ
ΒιολάκηςΧασουράκης
ΦυσΠρ
Βιολάκης
Β1Β2
ΑγγλΧημ
ΜπορμπουδάκηΚαραγιαννάκης
Τρίτη
ΜαθΠρ.
Ηλιογιαννάκη
Β1Β2
ΆλγΑρχ
ΤζέτζιαςΠαΐζη
Β1Β2
ΧημΙστ
ΚαραγιαννάκηςΧατζηιωάννου
Β1Β2
ΑρχΘρησκ
ΑντέλληΧασουράκης
Β1Β2
Ν.Γλώσ.Βιολ
ΠατηνιωτάκηΝικολακάκη
Β1Β2
ΙστΓεωμ
ΧατζηιωάννουΗλιογιαννάκη
Β1Β2
ΦιλΑγγλ
ΠατηνιωτάκηΜπορμπουδάκη
Τετάρτη
Β1Β2
ΆλγΦιλ
ΤζέτζιαςΠατηνιωτάκη
Β1Β2
ΘρησκΦυσ
ΧασουράκηςΜαντά
Β1Β2
Ν.Γλώσ.Πληρ
ΠατηνιωτάκηΑποστόλου
ΜαθΠρ.
Ηλιογιαννάκη
Β1Β2
ΙστΑγγλ
ΧατζηιωάννουΜπορμπουδάκη
ΒΓαλ1ΒΓερ1Β2
ΓαλΓερμΆλγ
ΙωακείμΡαπανάκηΗλιογιαννάκη
Β1ΒΓαλ2ΒΓερ2
ΒιολΓαλΓερμ
ΝικολακάκηΙωακείμΡαπανάκη
Πέμπτη
Β1Β2
Ν.Γλώσ.Πληρ
ΠατηνιωτάκηΑποστόλου
Β1Β2
Ν.Γλώσ.Φ.Αγωγή
ΠατηνιωτάκηΚουτσουρίδου
ΜαθΠρ.
Ηλιογιαννάκη
Β1Β2
ΠληρΆλγ
ΑποστόλουΗλιογιαννάκη
Β1Β2
ΑρχΙστ
ΑντέλληΧατζηιωάννου
Β1Β2
ΓεωμΧημ
ΗλιογιαννάκηΚαραγιαννάκης
Β1Β2
ΧημΦυσ
ΚαραγιαννάκηςΜαντά
Παρασκευή
Β1Β2
ΓεωμΦιλ
ΗλιογιαννάκηΠατηνιωτάκη
Β1Β2
Φ.ΑγωγήΝ.Γλώσ.
ΖυμβραγουδάκηςΘεοδωρίδου
Β1Β2
ΠληρΝ.Γλώσ.
ΑποστόλουΘεοδωρίδου
Β1Β2
ΑγγλΦ.Αγωγή
ΜπορμπουδάκηΚουτσουρίδου
ΦυσΠρ
Βιολάκης
Β1Β2
ΦυσΝ.Γλώσ.
ΒιολάκηςΘεοδωρίδου
Β1Β2
ΘρησκΝ.Γλώσ.
ΧασουράκηςΘεοδωρίδου
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.16.0 στις 21/2/24 10:29 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

lykSoudas
ΒΘ2
Δευτέρα
Β2Β3
ΓεωμΦυσ
ΗλιογιαννάκηΖώη, Ποιμενίδης
Β2Β3
ΒιολΓεωμ
ΝικολακάκηΗλιογιαννάκη
Β2Β3
ΆλγΙστ
ΗλιογιαννάκηΧατζηιωάννου, Σιδηροκαστρίτη
Β2Β3
ΑρχΧημ
ΠαΐζηΠοιμενίδης, Παπαδογιαννάκης
Β2Β3
ΘρησκΝ.Γλώσ.
ΧασουράκηςΑντύπα, Σιδηροκαστρίτη
ΜαθΠρ.
Τζέτζιας, Μελέτης
Β2Β3
ΧημΠληρ
ΚαραγιαννάκηςΑποστόλου
Τρίτη
ΜαθΠρ.
Τζέτζιας, Μελέτης
Β2Β3
ΑρχΆλγ
ΠαΐζηΗλιογιαννάκη, Μελέτης
Β2Β3
ΙστΓεωμ
ΧατζηιωάννουΗλιογιαννάκη
Β2Β3
ΘρησκΦ.Αγωγή
ΧασουράκηςΚουτσουρίδου
Β2Β3
ΒιολΠληρ
ΝικολακάκηΑποστόλου
Β2Β3
ΓεωμΘρησκ
ΗλιογιαννάκηΧασουράκης
Β2Β3
ΑγγλΑρχ
ΜπορμπουδάκηΑντύπα
Τετάρτη
Β2Β3
ΦιλΘρησκ
ΠατηνιωτάκηΧασουράκης
Β2Β3
ΦυσΑγγλ
ΜαντάΜαστροκώστα
Β2Β3
ΠληρΆλγ
ΑποστόλουΗλιογιαννάκη, Μελέτης
ΦυσΠρ
Βιολάκης, Ποιμενίδης
Β2Β3
ΑγγλΒιολ
ΜπορμπουδάκηΝικολακάκη, Ποιμενίδης
Β2Β3
ΆλγΑρχ
ΗλιογιαννάκηΑντύπα
ΒΓαλ2ΒΓερ2
ΓαλΓερμ
ΙωακείμΡαπανάκη
Πέμπτη
Β2Β3
ΠληρΦυσ
ΑποστόλουΖώη, Ποιμενίδης
Β2Β3
Φ.ΑγωγήΆλγ
ΚουτσουρίδουΗλιογιαννάκη, Μελέτης
ΦυσΠρ
Βιολάκης, Ποιμενίδης
Β2Β3
ΆλγΑγγλ
ΗλιογιαννάκηΜαστροκώστα
Β2Β3
ΙστΝ.Γλώσ.
ΧατζηιωάννουΑντύπα, Σιδηροκαστρίτη
Β2Β3
ΧημΦιλ
ΚαραγιαννάκηςΘεοδωράκης
Β2Β3
ΦυσΦ.Αγωγή
ΜαντάΚουτσουρίδου
Παρασκευή
Β2Β3
ΦιλΝ.Γλώσ.
ΠατηνιωτάκηΑντύπα, Σιδηροκαστρίτη
Β2Β3
Ν.Γλώσ.Ν.Γλώσ.
ΘεοδωρίδουΑντύπα, Σιδηροκαστρίτη
Β2Β3
Ν.Γλώσ.Βιολ
ΘεοδωρίδουΝικολακάκη, Ποιμενίδης
Β2Β3
Φ.ΑγωγήΙστ
ΚουτσουρίδουΧατζηιωάννου, Σιδηροκαστρίτη
ΜαθΠρ.
Τζέτζιας, Μελέτης
Β2Β3
Ν.Γλώσ.Χημ
ΘεοδωρίδουΠοιμενίδης, Παπαδογιαννάκης
Β2Β3
Ν.Γλώσ.Φιλ
ΘεοδωρίδουΘεοδωράκης
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.16.0 στις 21/2/24 10:29 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

lykSoudas
ΒΘ3
Δευτέρα
Β3Β4
ΦυσΒιολ
Ζώη, ΠοιμενίδηςΝικολακάκη
Β3Β4
ΓεωμΦιλ
ΗλιογιαννάκηΘεοδωράκης
Β3Β4
ΙστΧημ
Χατζηιωάννου, ΣιδηροκαστρίτηΚαραγιαννάκης
Β3Β4
ΧημΑγγλ
Ποιμενίδης, ΠαπαδογιαννάκηςΜπορμπουδάκη
Β3Β4
Ν.Γλώσ.Γεωμ
Αντύπα, ΣιδηροκαστρίτηΗλιογιαννάκη
ΜαθΠρ.
Παπαδογεωργάκη
Β3Β4
ΠληρΦ.Αγωγή
ΑποστόλουΖυμβραγουδάκης
Τρίτη
ΦυσΠρ
Ζώη
Β3Β4
ΆλγΝ.Γλώσ.
Ηλιογιαννάκη, ΜελέτηςΑντύπα
Β3Β4
ΓεωμΝ.Γλώσ.
ΗλιογιαννάκηΑντύπα
Β3Β4
Φ.ΑγωγήΓεωμ
ΚουτσουρίδουΗλιογιαννάκη
Β3Β4
ΠληρΑρχ
ΑποστόλουΑντύπα
Β3Β4
ΘρησκΦιλ
ΧασουράκηςΘεοδωράκης
Β3Β4
ΑρχΧημ
ΑντύπαΚαραγιαννάκης
Τετάρτη
Β3Β4
ΘρησκΦυσ
ΧασουράκηςΜαντά
Β3Β4
ΑγγλΠληρ
ΜαστροκώσταΑποστόλου
Β3Β4
ΆλγΑρχ
Ηλιογιαννάκη, ΜελέτηςΑντύπα
ΜαθΠρ.
Παπαδογεωργάκη
Β3Β4
ΒιολΆλγ
Νικολακάκη, ΠοιμενίδηςΗλιογιαννάκη
Β3ΒΓαλ1ΒΓερ1
ΑρχΓαλΓερμ
ΑντύπαΙωακείμΡαπανάκη
ΒΓαλ2ΒΓερ2Β4
ΓαλΓερμΝ.Γλώσ.
ΙωακείμΡαπανάκηΑντύπα
Πέμπτη
Β3Β4
ΦυσΆλγ
Ζώη, ΠοιμενίδηςΗλιογιαννάκη
Β3Β4
ΆλγΘρησκ
Ηλιογιαννάκη, ΜελέτηςΧασουράκης
ΦυσΠρ
Ζώη
Β3Β4
ΑγγλΒιολ
ΜαστροκώσταΝικολακάκη
Β3Β4
Ν.Γλώσ.Φυσ
Αντύπα, ΣιδηροκαστρίτηΜαντά
Β3Β4
ΦιλΝ.Γλώσ.
ΘεοδωράκηςΑντύπα
Β3Β4
Φ.ΑγωγήΙστ
ΚουτσουρίδουΧατζηιωάννου
Παρασκευή
Β3Β4
Ν.Γλώσ.Ιστ
Αντύπα, ΣιδηροκαστρίτηΧατζηιωάννου
Β3Β4
Ν.Γλώσ.Άλγ
Αντύπα, ΣιδηροκαστρίτηΗλιογιαννάκη
Β3Β4
ΒιολΘρησκ
Νικολακάκη, ΠοιμενίδηςΧασουράκης
Β3Β4
ΙστΦ.Αγωγή
Χατζηιωάννου, ΣιδηροκαστρίτηΖυμβραγουδάκης
ΜαθΠρ.
Παπαδογεωργάκη
Β3Β4
ΧημΠληρ
Ποιμενίδης, ΠαπαδογιαννάκηςΑποστόλου
Β3Β4
ΦιλΑγγλ
ΘεοδωράκηςΜπορμπουδάκη
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.16.0 στις 21/2/24 10:29 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

lykSoudas
ΒΓαλ1
Δευτέρα
Β1Β4
ΦιλΒιολ
ΠατηνιωτάκηΝικολακάκη
Β1Β4
ΆλγΦιλ
ΤζέτζιαςΘεοδωράκης
Β1Β4
ΒιολΧημ
ΝικολακάκηΚαραγιαννάκης
Β1Β4
Φ.ΑγωγήΑγγλ
ΖυμβραγουδάκηςΜπορμπουδάκη
Β1Β4
ΦυσΓεωμ
ΒιολάκηςΗλιογιαννάκη
ΒΑ1ΒΘ1ΒΑ2ΒΘ3
ΛατΠρ.ΦυσΠρΑρχΠρΜαθΠρ.
ΛαμπρινάκηΒιολάκηςΠαΐζη, ΦιλιπποπούλουΠαπαδογεωργάκη
Β1Β4
ΑγγλΦ.Αγωγή
ΜπορμπουδάκηΖυμβραγουδάκης
Τρίτη
ΒΑ1ΒΘ1ΒΑ2ΒΘ3
ΑρχΠρΜαθΠρ.ΛατΠρ.ΦυσΠρ
ΑντέλληΗλιογιαννάκηΛαμπρινάκη, ΦιλιπποπούλουΖώη
Β1Β4
ΆλγΝ.Γλώσ.
ΤζέτζιαςΑντύπα
Β1Β4
ΧημΝ.Γλώσ.
ΚαραγιαννάκηςΑντύπα
Β1Β4
ΑρχΓεωμ
ΑντέλληΗλιογιαννάκη
Β1Β4
Ν.Γλώσ.Αρχ
ΠατηνιωτάκηΑντύπα
Β1Β4
ΙστΦιλ
ΧατζηιωάννουΘεοδωράκης
Β1Β4
ΦιλΧημ
ΠατηνιωτάκηΚαραγιαννάκης
Τετάρτη
Β1Β4
ΆλγΦυσ
ΤζέτζιαςΜαντά
Β1Β4
ΘρησκΠληρ
ΧασουράκηςΑποστόλου
Β1Β4
Ν.Γλώσ.Αρχ
ΠατηνιωτάκηΑντύπα
ΒΑ1ΒΘ1ΒΑ2ΒΘ3
ΑρχΠρΜαθΠρ.ΑρχΠρΜαθΠρ.
ΑντέλληΗλιογιαννάκηΠαΐζη, ΦιλιπποπούλουΠαπαδογεωργάκη
Β1Β4
ΙστΆλγ
ΧατζηιωάννουΗλιογιαννάκη
Γαλ
Ιωακείμ
Β1Β4
ΒιολΝ.Γλώσ.
ΝικολακάκηΑντύπα
Πέμπτη
Β1Β4
Ν.Γλώσ.Άλγ
ΠατηνιωτάκηΗλιογιαννάκη
Β1Β4
Ν.Γλώσ.Θρησκ
ΠατηνιωτάκηΧασουράκης
ΒΑ1ΒΘ1ΒΑ2ΒΘ3
ΑρχΠρΜαθΠρ.ΛατΠρ.ΦυσΠρ
ΑντέλληΗλιογιαννάκηΛαμπρινάκη, ΦιλιπποπούλουΖώη
Β1Β4
ΠληρΒιολ
ΑποστόλουΝικολακάκη
Β1Β4
ΑρχΦυσ
ΑντέλληΜαντά
Β1Β4
ΓεωμΝ.Γλώσ.
ΗλιογιαννάκηΑντύπα
Β1Β4
ΧημΙστ
ΚαραγιαννάκηςΧατζηιωάννου
Παρασκευή
Β1Β4
ΓεωμΙστ
ΗλιογιαννάκηΧατζηιωάννου
Β1Β4
Φ.ΑγωγήΆλγ
ΖυμβραγουδάκηςΗλιογιαννάκη
Β1Β4
ΠληρΘρησκ
ΑποστόλουΧασουράκης
Β1Β4
ΑγγλΦ.Αγωγή
ΜπορμπουδάκηΖυμβραγουδάκης
ΒΑ1ΒΘ1ΒΑ2ΒΘ3
ΛατΠρ.ΦυσΠρΑρχΠρΜαθΠρ.
ΛαμπρινάκηΒιολάκηςΠαΐζη, ΦιλιπποπούλουΠαπαδογεωργάκη
Β1Β4
ΦυσΠληρ
ΒιολάκηςΑποστόλου
Β1Β4
ΘρησκΑγγλ
ΧασουράκηςΜπορμπουδάκη
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.16.0 στις 21/2/24 10:29 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

lykSoudas
ΒΓαλ2
Δευτέρα
Β2Β3
ΓεωμΦυσ
ΗλιογιαννάκηΖώη, Ποιμενίδης
Β2Β3
ΒιολΓεωμ
ΝικολακάκηΗλιογιαννάκη
Β2Β3
ΆλγΙστ
ΗλιογιαννάκηΧατζηιωάννου, Σιδηροκαστρίτη
Β2Β3
ΑρχΧημ
ΠαΐζηΠοιμενίδης, Παπαδογιαννάκης
Β2Β3
ΘρησκΝ.Γλώσ.
ΧασουράκηςΑντύπα, Σιδηροκαστρίτη
ΒΑ1ΒΘ1ΒΘ2ΒΑ2ΒΘ3
ΛατΠρ.ΦυσΠρΜαθΠρ.ΑρχΠρΜαθΠρ.
ΛαμπρινάκηΒιολάκηςΤζέτζιας, ΜελέτηςΠαΐζη, ΦιλιπποπούλουΠαπαδογεωργάκη
Β2Β3
ΧημΠληρ
ΚαραγιαννάκηςΑποστόλου
Τρίτη
ΒΑ1ΒΘ1ΒΘ2ΒΑ2ΒΘ3
ΑρχΠρΜαθΠρ.ΜαθΠρ.ΛατΠρ.ΦυσΠρ
ΑντέλληΗλιογιαννάκηΤζέτζιας, ΜελέτηςΛαμπρινάκη, ΦιλιπποπούλουΖώη
Β2Β3
ΑρχΆλγ
ΠαΐζηΗλιογιαννάκη, Μελέτης
Β2Β3
ΙστΓεωμ
ΧατζηιωάννουΗλιογιαννάκη
Β2Β3
ΘρησκΦ.Αγωγή
ΧασουράκηςΚουτσουρίδου
Β2Β3
ΒιολΠληρ
ΝικολακάκηΑποστόλου
Β2Β3
ΓεωμΘρησκ
ΗλιογιαννάκηΧασουράκης
Β2Β3
ΑγγλΑρχ
ΜπορμπουδάκηΑντύπα
Τετάρτη
Β2Β3
ΦιλΘρησκ
ΠατηνιωτάκηΧασουράκης
Β2Β3
ΦυσΑγγλ
ΜαντάΜαστροκώστα
Β2Β3
ΠληρΆλγ
ΑποστόλουΗλιογιαννάκη, Μελέτης
ΒΑ1ΒΘ1ΒΘ2ΒΑ2ΒΘ3
ΑρχΠρΜαθΠρ.ΦυσΠρΑρχΠρΜαθΠρ.
ΑντέλληΗλιογιαννάκηΒιολάκης, ΠοιμενίδηςΠαΐζη, ΦιλιπποπούλουΠαπαδογεωργάκη
Β2Β3
ΑγγλΒιολ
ΜπορμπουδάκηΝικολακάκη, Ποιμενίδης
Β2Β3
ΆλγΑρχ
ΗλιογιαννάκηΑντύπα
Γαλ
Ιωακείμ
Πέμπτη
Β2Β3
ΠληρΦυσ
ΑποστόλουΖώη, Ποιμενίδης
Β2Β3
Φ.ΑγωγήΆλγ
ΚουτσουρίδουΗλιογιαννάκη, Μελέτης
ΒΑ1ΒΘ1ΒΘ2ΒΑ2ΒΘ3
ΑρχΠρΜαθΠρ.ΦυσΠρΛατΠρ.ΦυσΠρ
ΑντέλληΗλιογιαννάκηΒιολάκης, ΠοιμενίδηςΛαμπρινάκη, ΦιλιπποπούλουΖώη
Β2Β3
ΆλγΑγγλ
ΗλιογιαννάκηΜαστροκώστα
Β2Β3
ΙστΝ.Γλώσ.
ΧατζηιωάννουΑντύπα, Σιδηροκαστρίτη
Β2Β3
ΧημΦιλ
ΚαραγιαννάκηςΘεοδωράκης
Β2Β3
ΦυσΦ.Αγωγή
ΜαντάΚουτσουρίδου
Παρασκευή
Β2Β3
ΦιλΝ.Γλώσ.
ΠατηνιωτάκηΑντύπα, Σιδηροκαστρίτη
Β2Β3
Ν.Γλώσ.Ν.Γλώσ.
ΘεοδωρίδουΑντύπα, Σιδηροκαστρίτη
Β2Β3
Ν.Γλώσ.Βιολ
ΘεοδωρίδουΝικολακάκη, Ποιμενίδης
Β2Β3
Φ.ΑγωγήΙστ
ΚουτσουρίδουΧατζηιωάννου, Σιδηροκαστρίτη
ΒΑ1ΒΘ1ΒΘ2ΒΑ2ΒΘ3
ΛατΠρ.ΦυσΠρΜαθΠρ.ΑρχΠρΜαθΠρ.
ΛαμπρινάκηΒιολάκηςΤζέτζιας, ΜελέτηςΠαΐζη, ΦιλιπποπούλουΠαπαδογεωργάκη
Β2Β3
Ν.Γλώσ.Χημ
ΘεοδωρίδουΠοιμενίδης, Παπαδογιαννάκης
Β2Β3
Ν.Γλώσ.Φιλ
ΘεοδωρίδουΘεοδωράκης
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.16.0 στις 21/2/24 10:29 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

lykSoudas
ΒΓερ1
Δευτέρα
Β1Β4
ΦιλΒιολ
ΠατηνιωτάκηΝικολακάκη
Β1Β4
ΆλγΦιλ
ΤζέτζιαςΘεοδωράκης
Β1Β4
ΒιολΧημ
ΝικολακάκηΚαραγιαννάκης
Β1Β4
Φ.ΑγωγήΑγγλ
ΖυμβραγουδάκηςΜπορμπουδάκη
Β1Β4
ΦυσΓεωμ
ΒιολάκηςΗλιογιαννάκη
ΒΑ1ΒΘ1ΒΑ2ΒΘ3
ΛατΠρ.ΦυσΠρΑρχΠρΜαθΠρ.
ΛαμπρινάκηΒιολάκηςΠαΐζη, ΦιλιπποπούλουΠαπαδογεωργάκη
Β1Β4
ΑγγλΦ.Αγωγή
ΜπορμπουδάκηΖυμβραγουδάκης
Τρίτη
ΒΑ1ΒΘ1ΒΑ2ΒΘ3
ΑρχΠρΜαθΠρ.ΛατΠρ.ΦυσΠρ
ΑντέλληΗλιογιαννάκηΛαμπρινάκη, ΦιλιπποπούλουΖώη
Β1Β4
ΆλγΝ.Γλώσ.
ΤζέτζιαςΑντύπα
Β1Β4
ΧημΝ.Γλώσ.
ΚαραγιαννάκηςΑντύπα
Β1Β4
ΑρχΓεωμ
ΑντέλληΗλιογιαννάκη
Β1Β4
Ν.Γλώσ.Αρχ
ΠατηνιωτάκηΑντύπα
Β1Β4
ΙστΦιλ
ΧατζηιωάννουΘεοδωράκης
Β1Β4
ΦιλΧημ
ΠατηνιωτάκηΚαραγιαννάκης
Τετάρτη
Β1Β4
ΆλγΦυσ
ΤζέτζιαςΜαντά
Β1Β4
ΘρησκΠληρ
ΧασουράκηςΑποστόλου
Β1Β4
Ν.Γλώσ.Αρχ
ΠατηνιωτάκηΑντύπα
ΒΑ1ΒΘ1ΒΑ2ΒΘ3
ΑρχΠρΜαθΠρ.ΑρχΠρΜαθΠρ.
ΑντέλληΗλιογιαννάκηΠαΐζη, ΦιλιπποπούλουΠαπαδογεωργάκη
Β1Β4
ΙστΆλγ
ΧατζηιωάννουΗλιογιαννάκη
Γερμ
Ραπανάκη
Β1Β4
ΒιολΝ.Γλώσ.
ΝικολακάκηΑντύπα
Πέμπτη
Β1Β4
Ν.Γλώσ.Άλγ
ΠατηνιωτάκηΗλιογιαννάκη
Β1Β4
Ν.Γλώσ.Θρησκ
ΠατηνιωτάκηΧασουράκης
ΒΑ1ΒΘ1ΒΑ2ΒΘ3
ΑρχΠρΜαθΠρ.ΛατΠρ.ΦυσΠρ
ΑντέλληΗλιογιαννάκηΛαμπρινάκη, ΦιλιπποπούλουΖώη
Β1Β4
ΠληρΒιολ
ΑποστόλουΝικολακάκη
Β1Β4
ΑρχΦυσ
ΑντέλληΜαντά
Β1Β4
ΓεωμΝ.Γλώσ.
ΗλιογιαννάκηΑντύπα
Β1Β4
ΧημΙστ
ΚαραγιαννάκηςΧατζηιωάννου
Παρασκευή
Β1Β4
ΓεωμΙστ
ΗλιογιαννάκηΧατζηιωάννου
Β1Β4
Φ.ΑγωγήΆλγ
ΖυμβραγουδάκηςΗλιογιαννάκη
Β1Β4
ΠληρΘρησκ
ΑποστόλουΧασουράκης
Β1Β4
ΑγγλΦ.Αγωγή
ΜπορμπουδάκηΖυμβραγουδάκης
ΒΑ1ΒΘ1ΒΑ2ΒΘ3
ΛατΠρ.ΦυσΠρΑρχΠρΜαθΠρ.
ΛαμπρινάκηΒιολάκηςΠαΐζη, ΦιλιπποπούλουΠαπαδογεωργάκη
Β1Β4
ΦυσΠληρ
ΒιολάκηςΑποστόλου
Β1Β4
ΘρησκΑγγλ
ΧασουράκηςΜπορμπουδάκη
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.16.0 στις 21/2/24 10:29 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

lykSoudas
ΒΓερ2
Δευτέρα
Β2Β3
ΓεωμΦυσ
ΗλιογιαννάκηΖώη, Ποιμενίδης
Β2Β3
ΒιολΓεωμ
ΝικολακάκηΗλιογιαννάκη
Β2Β3
ΆλγΙστ
ΗλιογιαννάκηΧατζηιωάννου, Σιδηροκαστρίτη
Β2Β3
ΑρχΧημ
ΠαΐζηΠοιμενίδης, Παπαδογιαννάκης
Β2Β3
ΘρησκΝ.Γλώσ.
ΧασουράκηςΑντύπα, Σιδηροκαστρίτη
ΒΑ1ΒΘ1ΒΘ2ΒΑ2ΒΘ3
ΛατΠρ.ΦυσΠρΜαθΠρ.ΑρχΠρΜαθΠρ.
ΛαμπρινάκηΒιολάκηςΤζέτζιας, ΜελέτηςΠαΐζη, ΦιλιπποπούλουΠαπαδογεωργάκη
Β2Β3
ΧημΠληρ
ΚαραγιαννάκηςΑποστόλου
Τρίτη
ΒΑ1ΒΘ1ΒΘ2ΒΑ2ΒΘ3
ΑρχΠρΜαθΠρ.ΜαθΠρ.ΛατΠρ.ΦυσΠρ
ΑντέλληΗλιογιαννάκηΤζέτζιας, ΜελέτηςΛαμπρινάκη, ΦιλιπποπούλουΖώη
Β2Β3
ΑρχΆλγ
ΠαΐζηΗλιογιαννάκη, Μελέτης
Β2Β3
ΙστΓεωμ
ΧατζηιωάννουΗλιογιαννάκη
Β2Β3
ΘρησκΦ.Αγωγή
ΧασουράκηςΚουτσουρίδου
Β2Β3
ΒιολΠληρ
ΝικολακάκηΑποστόλου
Β2Β3
ΓεωμΘρησκ
ΗλιογιαννάκηΧασουράκης
Β2Β3
ΑγγλΑρχ
ΜπορμπουδάκηΑντύπα
Τετάρτη
Β2Β3
ΦιλΘρησκ
ΠατηνιωτάκηΧασουράκης
Β2Β3
ΦυσΑγγλ
ΜαντάΜαστροκώστα
Β2Β3
ΠληρΆλγ
ΑποστόλουΗλιογιαννάκη, Μελέτης
ΒΑ1ΒΘ1ΒΘ2ΒΑ2ΒΘ3
ΑρχΠρΜαθΠρ.ΦυσΠρΑρχΠρΜαθΠρ.
ΑντέλληΗλιογιαννάκηΒιολάκης, ΠοιμενίδηςΠαΐζη, ΦιλιπποπούλουΠαπαδογεωργάκη
Β2Β3
ΑγγλΒιολ
ΜπορμπουδάκηΝικολακάκη, Ποιμενίδης
Β2Β3
ΆλγΑρχ
ΗλιογιαννάκηΑντύπα
Γερμ
Ραπανάκη
Πέμπτη
Β2Β3
ΠληρΦυσ
ΑποστόλουΖώη, Ποιμενίδης
Β2Β3
Φ.ΑγωγήΆλγ
ΚουτσουρίδουΗλιογιαννάκη, Μελέτης
ΒΑ1ΒΘ1ΒΘ2ΒΑ2ΒΘ3
ΑρχΠρΜαθΠρ.ΦυσΠρΛατΠρ.ΦυσΠρ
ΑντέλληΗλιογιαννάκηΒιολάκης, ΠοιμενίδηςΛαμπρινάκη, ΦιλιπποπούλουΖώη
Β2Β3
ΆλγΑγγλ
ΗλιογιαννάκηΜαστροκώστα
Β2Β3
ΙστΝ.Γλώσ.
ΧατζηιωάννουΑντύπα, Σιδηροκαστρίτη
Β2Β3
ΧημΦιλ
ΚαραγιαννάκηςΘεοδωράκης
Β2Β3
ΦυσΦ.Αγωγή
ΜαντάΚουτσουρίδου
Παρασκευή
Β2Β3
ΦιλΝ.Γλώσ.
ΠατηνιωτάκηΑντύπα, Σιδηροκαστρίτη
Β2Β3
Ν.Γλώσ.Ν.Γλώσ.
ΘεοδωρίδουΑντύπα, Σιδηροκαστρίτη
Β2Β3
Ν.Γλώσ.Βιολ
ΘεοδωρίδουΝικολακάκη, Ποιμενίδης
Β2Β3
Φ.ΑγωγήΙστ
ΚουτσουρίδουΧατζηιωάννου, Σιδηροκαστρίτη
ΒΑ1ΒΘ1ΒΘ2ΒΑ2ΒΘ3
ΛατΠρ.ΦυσΠρΜαθΠρ.ΑρχΠρΜαθΠρ.
ΛαμπρινάκηΒιολάκηςΤζέτζιας, ΜελέτηςΠαΐζη, ΦιλιπποπούλουΠαπαδογεωργάκη
Β2Β3
Ν.Γλώσ.Χημ
ΘεοδωρίδουΠοιμενίδης, Παπαδογιαννάκης
Β2Β3
Ν.Γλώσ.Φιλ
ΘεοδωρίδουΘεοδωράκης
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.16.0 στις 21/2/24 10:29 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

lykSoudas
Γ1
Δευτέρα
Ν.Γλώσ.Γ
Χατζηιωάννου
ΓΑνθΓΘετΓΥγΓΟΠ
ΑρχΠρΦυσΠρΙστΘκΤΜαθΠρ.
ΠατηνιωτάκηΖώηΘεοδωράκηςΤζέτζιας, Μελέτης
ΓΑνθΓΘετΓΥγΓΟΠ
ΑρχΠρΦυσΠρΧημΠρΠληρ
ΠατηνιωτάκηΖώηΚαραγιαννάκηςΑποστόλου
ΓΑνθΓΘετΓΥγΓΟΠ
ΛατΠρ.ΜαθΠρ.ΧημΠρΠληρ
ΛαμπρινάκηΤζέτζιαςΚαραγιαννάκηςΑποστόλου
Θρησκ
Χασουράκης
Φ.Αγωγή
Κουτσουρίδου
Τρίτη
Ν.Γλώσ.Γ
Χατζηιωάννου
ΓΑνθΓΘετΓΥγΓΟΠ
ΙστΠρΦυσΠρΒιολΠληρ
ΘεοδωράκηςΖώηΝικολακάκηΑποστόλου
ΓΑνθΓΘετΓΥγΓΟΠ
ΙστΠρΦυσΠρΒιολΠληρ
ΘεοδωράκηςΖώηΝικολακάκηΑποστόλου
ΓΑνθΓΘετΓΥγΓΟΠ
ΛατΠρ.ΜαθΠρ.ΙστΘκΤΑΟΘ
ΛαμπρινάκηΤζέτζιαςΘεοδωράκηςΤερζή
ΓΑνθΓΘετΓΥγΓΟΠ
ΛατΠρ.ΧημΠρΦυσΠρΑΟΘ
ΛαμπρινάκηΚαραγιαννάκηςΒιολάκηςΤερζή
ΓΑνθΓΘετΓΥγΓΟΠ
ΑρχΠρΧημΠρΦυσΠρΜαθΠρ.
ΠατηνιωτάκηΚαραγιαννάκηςΒιολάκηςΤζέτζιας, Μελέτης
---
Τετάρτη
Αγγλ
Μαστροκώστα
Φ.Αγωγή
Κουτσουρίδου
Ν.Γλώσ.Γ
Χατζηιωάννου
ΓΑνθΓΘετΓΥγΓΟΠ
ΑρχΠρΧημΠρΦυσΠρΑΟΘ
ΠατηνιωτάκηΚαραγιαννάκηςΒιολάκηςΤερζή
ΓΑνθΓΘετΓΥγΓΟΠ
ΙστΠρΧημΠρΦυσΠρΑΟΘ
ΘεοδωράκηςΚαραγιαννάκηςΒιολάκηςΤερζή
ΓΑνθΓΘετΓΟΠ
ΜαθΑν.ΙστΘκΤΙστΘκΤ
ΠαναγιώτουΘεοδωράκηςΧατζηιωάννου
Πέμπτη
ΓΑνθΓΘετΓΥγΓΟΠ
ΛατΠρ.ΜαθΠρ.ΒιολΑΟΘ
ΛαμπρινάκηΤζέτζιαςΝικολακάκηΤερζή
ΓΑνθΓΘετΓΥγΓΟΠ
ΛατΠρ.ΜαθΠρ.ΒιολΑΟΘ
ΛαμπρινάκηΤζέτζιαςΝικολακάκηΤερζή
Φ.Αγωγή
Κουτσουρίδου
ΓΑνθΓΘετΓΥγΓΟΠ
ΑρχΠρΦυσΠρΧημΠρΜαθΠρ.
ΠατηνιωτάκηΖώηΚαραγιαννάκηςΤζέτζιας, Μελέτης
ΓΑνθΓΘετΓΥγΓΟΠ
ΙστΠρΦυσΠρΧημΠρΜαθΠρ.
ΘεοδωράκηςΖώηΚαραγιαννάκηςΤζέτζιας, Μελέτης
Αγγλ
Μαστροκώστα
---
Παρασκευή
ΓΑνθΓΘετΓΥγΓΟΠ
ΜαθΑν.ΜαθΠρ.ΒιολΠληρ
ΠαναγιώτουΤζέτζιαςΝικολακάκηΑποστόλου
ΓΑνθΓΘετΓΥγΓΟΠ
ΑρχΠρΜαθΠρ.ΒιολΠληρ
ΠατηνιωτάκηΤζέτζιαςΝικολακάκηΑποστόλου
ΓΑνθΓΘετΓΥγΓΟΠ
ΙστΠρΧημΠρΦυσΠρΜαθΠρ.
ΘεοδωράκηςΚαραγιαννάκηςΒιολάκηςΤζέτζιας, Μελέτης
ΓΑνθΓΘετΓΥγΓΟΠ
ΙστΠρΧημΠρΦυσΠρΜαθΠρ.
ΘεοδωράκηςΚαραγιαννάκηςΒιολάκηςΤζέτζιας, Μελέτης
Ν.Γλώσ.Γ
Χατζηιωάννου
ΓΑνθΓΘετΓΥγΓΟΠ
ΛατΠρ.ΙστΘκΤΧημΠρΙστΘκΤ
ΛαμπρινάκηΘεοδωράκηςΚαραγιαννάκηςΧατζηιωάννου
ΓΥγ
ΧημΠρ
Καραγιαννάκης
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.16.0 στις 21/2/24 10:29 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

lykSoudas
Γ2
Δευτέρα
Ν.Γλώσ.Γ
Αντέλλη, Σιδηροκαστρίτη
ΓΑνθΓΘετΓΥγΓΟΠ
ΑρχΠρΦυσΠρΙστΘκΤΜαθΠρ.
ΠατηνιωτάκηΖώηΘεοδωράκηςΤζέτζιας, Μελέτης
ΓΑνθΓΘετΓΥγΓΟΠ
ΑρχΠρΦυσΠρΧημΠρΠληρ
ΠατηνιωτάκηΖώηΚαραγιαννάκηςΑποστόλου
ΓΑνθΓΘετΓΥγΓΟΠ
ΛατΠρ.ΜαθΠρ.ΧημΠρΠληρ
ΛαμπρινάκηΤζέτζιαςΚαραγιαννάκηςΑποστόλου
Φ.Αγωγή
Κουτσουρίδου
Θρησκ
Χασουράκης
Τρίτη
Φ.Αγωγή
Κουτσουρίδου
ΓΑνθΓΘετΓΥγΓΟΠ
ΙστΠρΦυσΠρΒιολΠληρ
ΘεοδωράκηςΖώηΝικολακάκηΑποστόλου
ΓΑνθΓΘετΓΥγΓΟΠ
ΙστΠρΦυσΠρΒιολΠληρ
ΘεοδωράκηςΖώηΝικολακάκηΑποστόλου
ΓΑνθΓΘετΓΥγΓΟΠ
ΛατΠρ.ΜαθΠρ.ΙστΘκΤΑΟΘ
ΛαμπρινάκηΤζέτζιαςΘεοδωράκηςΤερζή
ΓΑνθΓΘετΓΥγΓΟΠ
ΛατΠρ.ΧημΠρΦυσΠρΑΟΘ
ΛαμπρινάκηΚαραγιαννάκηςΒιολάκηςΤερζή
ΓΑνθΓΘετΓΥγΓΟΠ
ΑρχΠρΧημΠρΦυσΠρΜαθΠρ.
ΠατηνιωτάκηΚαραγιαννάκηςΒιολάκηςΤζέτζιας, Μελέτης
---
Τετάρτη
Ν.Γλώσ.Γ
Αντέλλη, Σιδηροκαστρίτη
Φ.Αγωγή
Κουτσουρίδου
Αγγλ
Μαστροκώστα
ΓΑνθΓΘετΓΥγΓΟΠ
ΑρχΠρΧημΠρΦυσΠρΑΟΘ
ΠατηνιωτάκηΚαραγιαννάκηςΒιολάκηςΤερζή
ΓΑνθΓΘετΓΥγΓΟΠ
ΙστΠρΧημΠρΦυσΠρΑΟΘ
ΘεοδωράκηςΚαραγιαννάκηςΒιολάκηςΤερζή
ΓΑνθΓΘετΓΟΠ
ΜαθΑν.ΙστΘκΤΙστΘκΤ
ΠαναγιώτουΘεοδωράκηςΧατζηιωάννου
Πέμπτη
ΓΑνθΓΘετΓΥγΓΟΠ
ΛατΠρ.ΜαθΠρ.ΒιολΑΟΘ
ΛαμπρινάκηΤζέτζιαςΝικολακάκηΤερζή
ΓΑνθΓΘετΓΥγΓΟΠ
ΛατΠρ.ΜαθΠρ.ΒιολΑΟΘ
ΛαμπρινάκηΤζέτζιαςΝικολακάκηΤερζή
Αγγλ
Μαστροκώστα
ΓΑνθΓΘετΓΥγΓΟΠ
ΑρχΠρΦυσΠρΧημΠρΜαθΠρ.
ΠατηνιωτάκηΖώηΚαραγιαννάκηςΤζέτζιας, Μελέτης
ΓΑνθΓΘετΓΥγΓΟΠ
ΙστΠρΦυσΠρΧημΠρΜαθΠρ.
ΘεοδωράκηςΖώηΚαραγιαννάκηςΤζέτζιας, Μελέτης
Ν.Γλώσ.Γ
Αντέλλη, Σιδηροκαστρίτη
---
Παρασκευή
ΓΑνθΓΘετΓΥγΓΟΠ
ΜαθΑν.ΜαθΠρ.ΒιολΠληρ
ΠαναγιώτουΤζέτζιαςΝικολακάκηΑποστόλου
ΓΑνθΓΘετΓΥγΓΟΠ
ΑρχΠρΜαθΠρ.ΒιολΠληρ
ΠατηνιωτάκηΤζέτζιαςΝικολακάκηΑποστόλου
ΓΑνθΓΘετΓΥγΓΟΠ
ΙστΠρΧημΠρΦυσΠρΜαθΠρ.
ΘεοδωράκηςΚαραγιαννάκηςΒιολάκηςΤζέτζιας, Μελέτης
ΓΑνθΓΘετΓΥγΓΟΠ
ΙστΠρΧημΠρΦυσΠρΜαθΠρ.
ΘεοδωράκηςΚαραγιαννάκηςΒιολάκηςΤζέτζιας, Μελέτης
Ν.Γλώσ.Γ
Αντέλλη, Σιδηροκαστρίτη
ΓΑνθΓΘετΓΥγΓΟΠ
ΛατΠρ.ΙστΘκΤΧημΠρΙστΘκΤ
ΛαμπρινάκηΘεοδωράκηςΚαραγιαννάκηςΧατζηιωάννου
ΓΥγ
ΧημΠρ
Καραγιαννάκης
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.16.0 στις 21/2/24 10:29 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

lykSoudas
Γ3
Δευτέρα
Ν.Γλώσ.Γ
Παΐζη
ΓΑνθΓΘετΓΥγΓΟΠ
ΑρχΠρΦυσΠρΙστΘκΤΜαθΠρ.
ΠατηνιωτάκηΖώηΘεοδωράκηςΤζέτζιας, Μελέτης
ΓΑνθΓΘετΓΥγΓΟΠ
ΑρχΠρΦυσΠρΧημΠρΠληρ
ΠατηνιωτάκηΖώηΚαραγιαννάκηςΑποστόλου
ΓΑνθΓΘετΓΥγΓΟΠ
ΛατΠρ.ΜαθΠρ.ΧημΠρΠληρ
ΛαμπρινάκηΤζέτζιαςΚαραγιαννάκηςΑποστόλου
Φ.Αγωγή
Ζυμβραγουδάκης
---
Τρίτη
Ν.Γλώσ.Γ
Παΐζη
ΓΑνθΓΘετΓΥγΓΟΠ
ΙστΠρΦυσΠρΒιολΠληρ
ΘεοδωράκηςΖώηΝικολακάκηΑποστόλου
ΓΑνθΓΘετΓΥγΓΟΠ
ΙστΠρΦυσΠρΒιολΠληρ
ΘεοδωράκηςΖώηΝικολακάκηΑποστόλου
ΓΑνθΓΘετΓΥγΓΟΠ
ΛατΠρ.ΜαθΠρ.ΙστΘκΤΑΟΘ
ΛαμπρινάκηΤζέτζιαςΘεοδωράκηςΤερζή
ΓΑνθΓΘετΓΥγΓΟΠ
ΛατΠρ.ΧημΠρΦυσΠρΑΟΘ
ΛαμπρινάκηΚαραγιαννάκηςΒιολάκηςΤερζή
ΓΑνθΓΘετΓΥγΓΟΠ
ΑρχΠρΧημΠρΦυσΠρΜαθΠρ.
ΠατηνιωτάκηΚαραγιαννάκηςΒιολάκηςΤζέτζιας, Μελέτης
---
Τετάρτη
Ν.Γλώσ.Γ
Παΐζη
Αγγλ
Μαστροκώστα
Φ.Αγωγή
Κουτσουρίδου
ΓΑνθΓΘετΓΥγΓΟΠ
ΑρχΠρΧημΠρΦυσΠρΑΟΘ
ΠατηνιωτάκηΚαραγιαννάκηςΒιολάκηςΤερζή
ΓΑνθΓΘετΓΥγΓΟΠ
ΙστΠρΧημΠρΦυσΠρΑΟΘ
ΘεοδωράκηςΚαραγιαννάκηςΒιολάκηςΤερζή
ΓΑνθΓΘετΓΟΠ
ΜαθΑν.ΙστΘκΤΙστΘκΤ
ΠαναγιώτουΘεοδωράκηςΧατζηιωάννου
Πέμπτη
ΓΑνθΓΘετΓΥγΓΟΠ
ΛατΠρ.ΜαθΠρ.ΒιολΑΟΘ
ΛαμπρινάκηΤζέτζιαςΝικολακάκηΤερζή
ΓΑνθΓΘετΓΥγΓΟΠ
ΛατΠρ.ΜαθΠρ.ΒιολΑΟΘ
ΛαμπρινάκηΤζέτζιαςΝικολακάκηΤερζή
Ν.Γλώσ.Γ
Παΐζη
ΓΑνθΓΘετΓΥγΓΟΠ
ΑρχΠρΦυσΠρΧημΠρΜαθΠρ.
ΠατηνιωτάκηΖώηΚαραγιαννάκηςΤζέτζιας, Μελέτης
ΓΑνθΓΘετΓΥγΓΟΠ
ΙστΠρΦυσΠρΧημΠρΜαθΠρ.
ΘεοδωράκηςΖώηΚαραγιαννάκηςΤζέτζιας, Μελέτης
Φ.Αγωγή
Κουτσουρίδου
Αγγλ
Μαστροκώστα
Παρασκευή
ΓΑνθΓΘετΓΥγΓΟΠ
ΜαθΑν.ΜαθΠρ.ΒιολΠληρ
ΠαναγιώτουΤζέτζιαςΝικολακάκηΑποστόλου
ΓΑνθΓΘετΓΥγΓΟΠ
ΑρχΠρΜαθΠρ.ΒιολΠληρ
ΠατηνιωτάκηΤζέτζιαςΝικολακάκηΑποστόλου
ΓΑνθΓΘετΓΥγΓΟΠ
ΙστΠρΧημΠρΦυσΠρΜαθΠρ.
ΘεοδωράκηςΚαραγιαννάκηςΒιολάκηςΤζέτζιας, Μελέτης
ΓΑνθΓΘετΓΥγΓΟΠ
ΙστΠρΧημΠρΦυσΠρΜαθΠρ.
ΘεοδωράκηςΚαραγιαννάκηςΒιολάκηςΤζέτζιας, Μελέτης
Θρησκ
Χασουράκης
ΓΑνθΓΘετΓΥγΓΟΠ
ΛατΠρ.ΙστΘκΤΧημΠρΙστΘκΤ
ΛαμπρινάκηΘεοδωράκηςΚαραγιαννάκηςΧατζηιωάννου
ΓΥγ
ΧημΠρ
Καραγιαννάκης
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.16.0 στις 21/2/24 10:29 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

lykSoudas
ΓΑνθ
Δευτέρα
Γ1Γ2Γ3
Ν.Γλώσ.ΓΝ.Γλώσ.ΓΝ.Γλώσ.Γ
ΧατζηιωάννουΑντέλλη, ΣιδηροκαστρίτηΠαΐζη
Γ1Γ2Γ3
Ν.Γλώσ.ΓΝ.Γλώσ.ΓΝ.Γλώσ.Γ
ΧατζηιωάννουΑντέλλη, ΣιδηροκαστρίτηΠαΐζη
ΑρχΠρ
Πατηνιωτάκη
ΛατΠρ.
Λαμπρινάκη
Γ1Γ2Γ3
ΘρησκΦ.ΑγωγήΦ.Αγωγή
ΧασουράκηςΚουτσουρίδουΖυμβραγουδάκης
Γ1Γ2
Φ.ΑγωγήΘρησκ
ΚουτσουρίδουΧασουράκης
Τρίτη
Γ1Γ2Γ3
Ν.Γλώσ.ΓΦ.ΑγωγήΝ.Γλώσ.Γ
ΧατζηιωάννουΚουτσουρίδουΠαΐζη
ΙστΠρ
Θεοδωράκης
ΛατΠρ.
Λαμπρινάκη
ΑρχΠρ
Πατηνιωτάκη
---
Τετάρτη
Γ1Γ2Γ3
ΑγγλΝ.Γλώσ.ΓΝ.Γλώσ.Γ
ΜαστροκώσταΑντέλλη, ΣιδηροκαστρίτηΠαΐζη
Γ1Γ2Γ3
Φ.ΑγωγήΝ.Γλώσ.ΓΝ.Γλώσ.Γ
ΚουτσουρίδουΑντέλλη, ΣιδηροκαστρίτηΠαΐζη
Γ1Γ2Γ3
Ν.Γλώσ.ΓΦ.ΑγωγήΑγγλ
ΧατζηιωάννουΚουτσουρίδουΜαστροκώστα
Γ1Γ2Γ3
Ν.Γλώσ.ΓΑγγλΦ.Αγωγή
ΧατζηιωάννουΜαστροκώσταΚουτσουρίδου
ΑρχΠρ
Πατηνιωτάκη
ΙστΠρ
Θεοδωράκης
ΜαθΑν.
Παναγιώτου
Πέμπτη
ΛατΠρ.
Λαμπρινάκη
Γ1Γ2Γ3
Φ.ΑγωγήΑγγλΝ.Γλώσ.Γ
ΚουτσουρίδουΜαστροκώσταΠαΐζη
ΑρχΠρ
Πατηνιωτάκη
ΙστΠρ
Θεοδωράκης
Γ1Γ2Γ3
ΑγγλΝ.Γλώσ.ΓΦ.Αγωγή
ΜαστροκώσταΑντέλλη, ΣιδηροκαστρίτηΚουτσουρίδου
Γ3
Αγγλ
Μαστροκώστα
Παρασκευή
ΜαθΑν.
Παναγιώτου
ΑρχΠρ
Πατηνιωτάκη
ΙστΠρ
Θεοδωράκης
Γ1Γ2Γ3
Ν.Γλώσ.ΓΝ.Γλώσ.ΓΘρησκ
ΧατζηιωάννουΑντέλλη, ΣιδηροκαστρίτηΧασουράκης
ΛατΠρ.
Λαμπρινάκη
---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.16.0 στις 21/2/24 10:29 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

lykSoudas
ΓΘετ
Δευτέρα
Γ1Γ2Γ3
Ν.Γλώσ.ΓΝ.Γλώσ.ΓΝ.Γλώσ.Γ
ΧατζηιωάννουΑντέλλη, ΣιδηροκαστρίτηΠαΐζη
Γ1Γ2Γ3
Ν.Γλώσ.ΓΝ.Γλώσ.ΓΝ.Γλώσ.Γ
ΧατζηιωάννουΑντέλλη, ΣιδηροκαστρίτηΠαΐζη
ΦυσΠρ
Ζώη
ΜαθΠρ.
Τζέτζιας
Γ1Γ2Γ3
ΘρησκΦ.ΑγωγήΦ.Αγωγή
ΧασουράκηςΚουτσουρίδουΖυμβραγουδάκης
Γ1Γ2
Φ.ΑγωγήΘρησκ
ΚουτσουρίδουΧασουράκης
Τρίτη
Γ1Γ2Γ3
Ν.Γλώσ.ΓΦ.ΑγωγήΝ.Γλώσ.Γ
ΧατζηιωάννουΚουτσουρίδουΠαΐζη
ΦυσΠρ
Ζώη
ΜαθΠρ.
Τζέτζιας
ΧημΠρ
Καραγιαννάκης
---
Τετάρτη
Γ1Γ2Γ3
ΑγγλΝ.Γλώσ.ΓΝ.Γλώσ.Γ
ΜαστροκώσταΑντέλλη, ΣιδηροκαστρίτηΠαΐζη
Γ1Γ2Γ3
Φ.ΑγωγήΝ.Γλώσ.ΓΝ.Γλώσ.Γ
ΚουτσουρίδουΑντέλλη, ΣιδηροκαστρίτηΠαΐζη
Γ1Γ2Γ3
Ν.Γλώσ.ΓΦ.ΑγωγήΑγγλ
ΧατζηιωάννουΚουτσουρίδουΜαστροκώστα
Γ1Γ2Γ3
Ν.Γλώσ.ΓΑγγλΦ.Αγωγή
ΧατζηιωάννουΜαστροκώσταΚουτσουρίδου
ΧημΠρ
Καραγιαννάκης
ΙστΘκΤ
Θεοδωράκης
Πέμπτη
ΜαθΠρ.
Τζέτζιας
Γ1Γ2Γ3
Φ.ΑγωγήΑγγλΝ.Γλώσ.Γ
ΚουτσουρίδουΜαστροκώσταΠαΐζη
ΦυσΠρ
Ζώη
Γ1Γ2Γ3
ΑγγλΝ.Γλώσ.ΓΦ.Αγωγή
ΜαστροκώσταΑντέλλη, ΣιδηροκαστρίτηΚουτσουρίδου
Γ3
Αγγλ
Μαστροκώστα
Παρασκευή
ΜαθΠρ.
Τζέτζιας
ΧημΠρ
Καραγιαννάκης
Γ1Γ2Γ3
Ν.Γλώσ.ΓΝ.Γλώσ.ΓΘρησκ
ΧατζηιωάννουΑντέλλη, ΣιδηροκαστρίτηΧασουράκης
ΙστΘκΤ
Θεοδωράκης
---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.16.0 στις 21/2/24 10:29 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

lykSoudas
ΓΥγ
Δευτέρα
Γ1Γ2Γ3
Ν.Γλώσ.ΓΝ.Γλώσ.ΓΝ.Γλώσ.Γ
ΧατζηιωάννουΑντέλλη, ΣιδηροκαστρίτηΠαΐζη
Γ1Γ2Γ3
Ν.Γλώσ.ΓΝ.Γλώσ.ΓΝ.Γλώσ.Γ
ΧατζηιωάννουΑντέλλη, ΣιδηροκαστρίτηΠαΐζη
ΙστΘκΤ
Θεοδωράκης
ΧημΠρ
Καραγιαννάκης
Γ1Γ2Γ3
ΘρησκΦ.ΑγωγήΦ.Αγωγή
ΧασουράκηςΚουτσουρίδουΖυμβραγουδάκης
Γ1Γ2
Φ.ΑγωγήΘρησκ
ΚουτσουρίδουΧασουράκης
Τρίτη
Γ1Γ2Γ3
Ν.Γλώσ.ΓΦ.ΑγωγήΝ.Γλώσ.Γ
ΧατζηιωάννουΚουτσουρίδουΠαΐζη
Βιολ
Νικολακάκη
ΙστΘκΤ
Θεοδωράκης
ΦυσΠρ
Βιολάκης
---
Τετάρτη
Γ1Γ2Γ3
ΑγγλΝ.Γλώσ.ΓΝ.Γλώσ.Γ
ΜαστροκώσταΑντέλλη, ΣιδηροκαστρίτηΠαΐζη
Γ1Γ2Γ3
Φ.ΑγωγήΝ.Γλώσ.ΓΝ.Γλώσ.Γ
ΚουτσουρίδουΑντέλλη, ΣιδηροκαστρίτηΠαΐζη
Γ1Γ2Γ3
Ν.Γλώσ.ΓΦ.ΑγωγήΑγγλ
ΧατζηιωάννουΚουτσουρίδουΜαστροκώστα
Γ1Γ2Γ3
Ν.Γλώσ.ΓΑγγλΦ.Αγωγή
ΧατζηιωάννουΜαστροκώσταΚουτσουρίδου
ΦυσΠρ
Βιολάκης
---
Πέμπτη
Βιολ
Νικολακάκη
Γ1Γ2Γ3
Φ.ΑγωγήΑγγλΝ.Γλώσ.Γ
ΚουτσουρίδουΜαστροκώσταΠαΐζη
ΧημΠρ
Καραγιαννάκης
Γ1Γ2Γ3
ΑγγλΝ.Γλώσ.ΓΦ.Αγωγή
ΜαστροκώσταΑντέλλη, ΣιδηροκαστρίτηΚουτσουρίδου
Γ3
Αγγλ
Μαστροκώστα
Παρασκευή
Βιολ
Νικολακάκη
ΦυσΠρ
Βιολάκης
Γ1Γ2Γ3
Ν.Γλώσ.ΓΝ.Γλώσ.ΓΘρησκ
ΧατζηιωάννουΑντέλλη, ΣιδηροκαστρίτηΧασουράκης
ΧημΠρ
Καραγιαννάκης
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.16.0 στις 21/2/24 10:29 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

lykSoudas
ΓΟΠ
Δευτέρα
Γ1Γ2Γ3
Ν.Γλώσ.ΓΝ.Γλώσ.ΓΝ.Γλώσ.Γ
ΧατζηιωάννουΑντέλλη, ΣιδηροκαστρίτηΠαΐζη
Γ1Γ2Γ3
Ν.Γλώσ.ΓΝ.Γλώσ.ΓΝ.Γλώσ.Γ
ΧατζηιωάννουΑντέλλη, ΣιδηροκαστρίτηΠαΐζη
ΜαθΠρ.
Τζέτζιας, Μελέτης
Πληρ
Αποστόλου
Γ1Γ2Γ3
ΘρησκΦ.ΑγωγήΦ.Αγωγή
ΧασουράκηςΚουτσουρίδουΖυμβραγουδάκης
Γ1Γ2
Φ.ΑγωγήΘρησκ
ΚουτσουρίδουΧασουράκης
Τρίτη
Γ1Γ2Γ3
Ν.Γλώσ.ΓΦ.ΑγωγήΝ.Γλώσ.Γ
ΧατζηιωάννουΚουτσουρίδουΠαΐζη
Πληρ
Αποστόλου
ΑΟΘ
Τερζή
ΜαθΠρ.
Τζέτζιας, Μελέτης
---
Τετάρτη
Γ1Γ2Γ3
ΑγγλΝ.Γλώσ.ΓΝ.Γλώσ.Γ
ΜαστροκώσταΑντέλλη, ΣιδηροκαστρίτηΠαΐζη
Γ1Γ2Γ3
Φ.ΑγωγήΝ.Γλώσ.ΓΝ.Γλώσ.Γ
ΚουτσουρίδουΑντέλλη, ΣιδηροκαστρίτηΠαΐζη
Γ1Γ2Γ3
Ν.Γλώσ.ΓΦ.ΑγωγήΑγγλ
ΧατζηιωάννουΚουτσουρίδουΜαστροκώστα
Γ1Γ2Γ3
Ν.Γλώσ.ΓΑγγλΦ.Αγωγή
ΧατζηιωάννουΜαστροκώσταΚουτσουρίδου
ΑΟΘ
Τερζή
ΙστΘκΤ
Χατζηιωάννου
Πέμπτη
ΑΟΘ
Τερζή
Γ1Γ2Γ3
Φ.ΑγωγήΑγγλΝ.Γλώσ.Γ
ΚουτσουρίδουΜαστροκώσταΠαΐζη
ΜαθΠρ.
Τζέτζιας, Μελέτης
Γ1Γ2Γ3
ΑγγλΝ.Γλώσ.ΓΦ.Αγωγή
ΜαστροκώσταΑντέλλη, ΣιδηροκαστρίτηΚουτσουρίδου
Γ3
Αγγλ
Μαστροκώστα
Παρασκευή
Πληρ
Αποστόλου
ΜαθΠρ.
Τζέτζιας, Μελέτης
Γ1Γ2Γ3
Ν.Γλώσ.ΓΝ.Γλώσ.ΓΘρησκ
ΧατζηιωάννουΑντέλλη, ΣιδηροκαστρίτηΧασουράκης
ΙστΘκΤ
Χατζηιωάννου
---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.16.0 στις 21/2/24 10:29 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή