Εκδρομές

Οι ημερήσιες και πολυήμερες εκδρομές του σχολείου μας αποτελούν σημαντικό κομμάτι της σχολικής μας ζωής, στο οποίο δίνουμε ιδιαίτερη αξία. Γι' αυτό επιδιώκουμε να σχεδιάζουμε και να οργανώνουμε εκδρομές που συνδυάζουν την εκπαιδευτική και παιδαγωγική διάσταση, χωρίς όμως να παραμελούμε και τη διάσταση της ψυχαγωγίας και της διασκέδασης που συντελούν στη μείωση του άγχους των μαθητών και στην ανάπτυξη των διαπροσωπικών σχέσεων. Απώτερος στόχος μας είναι η συμμετοχή μας σε ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγής μαθητών και η οργάνωση πολυήμερης εκδρομής στο εξωτερικό.

Αξιολόγηση προσφορών για την εκδρομή της Β' Τάξης στη Βουλή (2018-19)

Πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών, τη Δευτέρα 28/01/2019 και ώρα 13:00, στο γραφείο της Διευθύντριας του Λυκείου Σούδας. Το πρακτικό αναρτάται εδώ και οι προσφορές εδώ κι εδώ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.