Εκδρομές

Οι ημερήσιες και πολυήμερες εκδρομές του σχολείου μας αποτελούν σημαντικό κομμάτι της σχολικής μας ζωής, στο οποίο δίνουμε ιδιαίτερη αξία. Γι' αυτό επιδιώκουμε να σχεδιάζουμε και να οργανώνουμε εκδρομές που συνδυάζουν την εκπαιδευτική και παιδαγωγική διάσταση, χωρίς όμως να παραμελούμε και τη διάσταση της ψυχαγωγίας και της διασκέδασης που συντελούν στη μείωση του άγχους των μαθητών και στην ανάπτυξη των διαπροσωπικών σχέσεων. Απώτερος στόχος μας είναι η συμμετοχή μας σε ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγής μαθητών και η οργάνωση πολυήμερης εκδρομής στο εξωτερικό.

Επαναπροκήρυξη εκδρομής Β Λυκείου

Σύμφωνα με την πράξη 16/17-2-2020, κηρύχθηκε άγονος ο διαγωνισμός για την αξιολόγηση των προσφορών για την εκδρομή της Β Τάξης στο Ναύπλιο (από 6-3-2020 έως 10-03-20) και επαναπροκηρύσσεται. Δεχόμαστε εκ νέου προσφορές μέχρι την Τετάρτη 19-02-2020 και ώρα 12:00 μ.μ. στο γραφείο της διευθύντριας.