Πρόγραμμα: Θεατρική Παιδεία

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ  ΠΑΙΖΗ ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΕΛΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ 41  ΜΑΘΗΤΕΣ

ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.00-16.00 ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ