ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

ΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
Α 85
Β 81
Γ 67
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 233